Erkenning vóór de bevalling

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Dat gebeurt bij de dienst burgerzaken waar een erkenningsakte opgesteld wordt. De erkenning dient te gebeuren door de ongehuwde vader. De toestemming van de moeder is nodig.

Voorwaarden

Kosten

Gratis

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart van de moeder en de vader
  • Attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Wetgeving of reglement

Meer info

Stap 1:

Aanvraag

Een erkenning is zeer eenvoudig als beide ouders ongehuwd zijn. Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer u goed bij onze dienst! Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst aanbieden voor het opstellen van de akte. Neem contact op met de dienst burgerzaken van jouw woonplaats of de plaats waar de bevalling vermoedelijk zal plaats vinden.

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu gesloten
Alles weergeven