Erkenning en subsidie sportverenigingen

Een aanzienlijk deel van de bevolking is actief in de verschillende opgerichte sportverenigingen. De Vlaamse overheid ondersteunt via het decreet "het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid" deze werking. Het gemeentebestuur verleent bijgevolg een subsidie aan de erkende sportverenigingen op basis van het subsidiereglement.

Voor een werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

De subsidie bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte.

 

 

Voorwaarden

Om erkend te worden en te blijven, moet de sportvereniging zowel aan een aantal algemene als een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Deze kan je nalezen in het reglement.

Om voor subsidiering in aanmerking te komen, moet de erkende sportvereniging aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De sportvereniging heeft als doel de bevolking aanzetten tot sportbeoefening
  • De sportvereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar een sportwerking en beschikt over goedgekeurde statuten.
  • De zetel is gevestigd op grondgebied Deerlijk
  • De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
  • De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na.

Wat moet je meebrengen?

Voor 15 september, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet het volgende worden ingediend:

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 30
8540
Deerlijk
056 77 73 19
Nu gesloten
Alles weergeven