Erkenning en premie sportverenigingen

Een aanzienlijk deel van de bevolking is actief in de verschillende opgerichte sportverenigingen. Het gemeentebestuur geeft een premie aan de erkende sportverenigingen om een lokaal sportbeleid te stimuleren. Voor een werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De premie bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte.

Hoe aanvragen?

Voor 15 september, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet je het volgendeindien:

  • het onderstaande en ingevulde aanvraagformulier
  • de door het reglement vereiste bijlagen
Voorwaarden

Om erkend te worden en blijven, moet de sportvereniging zowel aan een aantal algemene als een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Deze kan je nalezen in het reglement.

Om voor subsidiering in aanmerking te komen, moet de erkende sportvereniging aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De sportvereniging heeft als doel de bevolking aanzetten tot sportbeoefening
  • De sportvereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar een sportwerking en beschikt over goedgekeurde statuten.
  • De zetel is gevestigd op grondgebied Deerlijk
  • De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
  • De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na.