Echtscheidingsakte

Wat?

Een echtscheidingsakte is het schriftelijke bewijs dat een huwelijk ontbonden is en vermeldt o.a. de namen, de voornamen, geboortedata, datum van het vonnis en echtscheiding.

Een afschrift is een fotokopie van de echtscheidingsakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van de echtscheidingsakte.
Een uittreksel zonder vermelding afstamming is een document dat enkel de gevraagde en essentiële elementen van de echtscheidingsakte bevat, zonder vermelding van afstamming.
Een uittreksel met vermelding afstamming geeft daarnaast ook nog de naam van de ouders weer.
Een uittreksel internationaal (7-talig) is een document dat kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige geboorteakte laten vertalen.

Deze attesten kunnen digitaal aangevraagd worden via het elektronisch formulier onderaan de pagina.

Wie?

Voor huwelijken die in België werden voltrokken kunnen afschriften of uittreksels van de echtscheidingsakte aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken van de huwelijksplaats. Deze attesten worden aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Je kan deze documenten ook aanvragen voor nakomelingen en voorouders in rechte lijn. 

Akten ouder dan 100 jaar

  • Afschrift: kan door iedereen verkregen worden.
  • Uittreksel met afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
  • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.  

Akten jonger dan 100 jaar

  • Afschrift en uittreksel met afstamming: kan enkel verkregen worden door de betrokkene, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen,...), echtgenoot of overlevende echtgenoot, erfgenamen, notaris, advocaat, openbare overheden, wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast kan dit door eender wie verkregen worden mits toelating van de rechtbank.
  • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
  • Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zussen, neven, nichten, enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

Inkijken van registers ouder dan 100 jaar kan na afspraak bij de dienst burgerzaken.
Inkijken van registers jonger dan 100 jaar kan na toelating van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (burgemeester Nolfstraat 10A te Kortrijk - tel. 056 26 94 61 - fax. 05 26 94 59).

Voor huwelijken die in het buitenland werden voltrokken en waarvan het vonnis van echtscheiding is uitgesproken in België kunnen afschriften of uittreksels van de echtscheidingsakte aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken van het eerste district in Brussel.

Hoe? 

Ophaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Bij aanvraag via het elektronisch formulier wordt het attest opgestuurd naar het adres dat je invulde op het formulier.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Een bewijs van verwantschap indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt en van nakomelingen en voorouders in rechte lijn.

Kosten?

Een afschrift of uittreksel van de echtscheidingsakte is gratis.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven