Basissubsidie

Het
gemeentebestuur erkent de maatschappelijke rol van socio-culturele verenigingen
op lokaal vlak en wil deze verenigingen financieel ondersteunen voor hun
werking. Aan iedere vereniging of instelling die deel uitmaakt van de cultuurraad kan een subsidie verleend worden. Ook verenigingen die geen deel
uitmaken van de cultuurraad, kunnen deze subsidie aanvragen.

Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen een basissubsidie, een werkingssubsidie en
een subsidie in het kader van de aankoop en herstelling van basisuitrusting.

Voorwaarden

 • De
  bedragen van de basissubsidie en van de werkingssubsidie worden bepaald aan de
  hand van een puntenschaal.
 • Bij
  aankoop van basisuitrusting neemt de gemeente 1/3 van de aankoopprijs voor haar
  rekening, zonder bovengrens.
 • Bij
  herstelling van basisuitrusting is er een gemeentelijke tegemoetkoming van 1/3
  van het herstellingsbedrag, met een maximum van 150 euro per vereniging en
  per jaar.

Kosten

Wat moet je meebrengen?

Het aanvraagformulier voor basissubsidie en werkingssubsidie (tegen 1 februari overgemaakt aan elke bij de cultuurraad
aangesloten vereniging), vergezeld van alle mogelijke bewijsstukken, moet
uiterlijk tegen 28 februari van elk jaar aan de voorzitter of secretaris van de
cultuurraad of aan de culturele dienst worden overgemaakt.

Een
definitieve uitbetaling volgt na controle van de werkingsverslagen door het
bestuur van de cultuurraad. De cultuurraad adviseert de hoogte van het bedrag
aan het college van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag
voor de aankoop- en/of herstellingspremie
van basisuitrusting moet je voor 30 juni via de cultuurraad richten aan
het college van burgemeester en schepenen.

Een
definitieve uitbetaling volgt na voorlegging van de nodige bewijzen (rekeningen,
aankoopbewijzen, uittreksels ...) en controle door het college van burgemeester en
schepenen.

Wetgeving of reglement

Meer info

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Verantwoordelijke dienst

Hoogstraat 122
8540
Deerlijk
056 71 89 81
Nu gesloten
Alles weergeven