Aankoop en herstelling basisuitrusting

Deze premie dient voor de aankoop en herstelling van basisuitrusting. Deerlijkse verenigingen kunnen ze aanvragen bij de cultuurraad.

Voorwaarden
  • De uitrusting moet duidelijk gelinkt zijn aan de doelstellingen en de structurele werking van de vereniging.
  • Het aangekochte materiaal is en blijft eigendom van de vereniging en kan gebruikt worden door de individuele leden zonder dat zij er alleenrecht op hebben.
  • Promotiematerialen en kantoorbenodigdheden komen niet in aanmerking.
  • Enkel gebruiksgoederen komen in aanmerking, verbruiksgoederen niet.
Wat moet je meenemen?

De aanvrager kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen. De aanvraag moet je schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 oktober.

Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van:

  • beschrijving van de aangekochte of herstelde uitrusting
  • motivatie voor de aankoop/herstelling
  • voor waar en echt verklaarde facturen samen met de betalingsbewijzen ervan