Premie | Renovatie- en herstellingswerken aan jeugdlokalen

Deerlijkse jeugdverenigingen of vzw's die aan een Deerlijkse jeugdvereniging verbonden zijn, kunnen een premie krijgen voor renovatie- en herstellingswerken aan hun jeugdlokalen. Het lokaal moet op het grondgebied van de gemeente liggen en dienen voor hun reguliere werking. Deze premie kan je niet combineren met de premie voor lokalen in eigendom.

Wat komt in aanmerking?

 • Onderhoudswerken aan gebouwen en installaties

  • Werken die het gebruik van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geĆ«rodeerde of versleten materialen of onderdelen.
 • Structurele werken
  • Werken aan het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen.
  • Werken aan het dak.
 • Stabiliteitswerken
  • Het geheel of gedeeltelijk vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren.
 • Veiligheidswerken
  • Brandveiligheid, stevigheid, elektrische installatie, inbraak- en vandalismebeveiliging etc.
 • Investeringen in energiebesparende maatregelen
  • Chauffages vervangen, zonnepanelen, dubbel glas, LED-verlichting enzovoort.
 • Werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal
 • Werken aan nutsvoorzieningen
  • Gas, water en elektriciteit
 • Afwerking binnenin het gebouw
  • Vloeren, binnendeuren, schuifwanden enzovoort
 • Verfraaiingswerken
  • Kleinschalige werken om het gebouw mooier te maken of het voorkomen ervan te verbeteren

Premiebedrag

25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken voor:

 • onderhoudswerken aan installaties
 • verfraaiingswerken

50 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken voor:

 • onderhoudswerken aan gebouwen
 • structurele werken
 • stabiliteitswerken
 • veiligheidswerken
 • investeringen in energiebesparende maatregelen
 • werken in functie van de toegankelijkheid van het jeugdlokaal
 • werken aan nutsvoorzieningen

Het maximumbedrag van de premie is 10.000 euro per jaar.

Premiereglement

Vraag deze premie aan