Premie jubilerende Deerlijkse vereniging

Deerlijkse verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan kunnen ondersteuning krijg bij het vieren van hun jubileum!

Vormen van ondersteuning

Subsidie

Subsidie voor het organiseren van een feestelijke leden- of publieksactiviteit  ter gelegenheid van het betreffende jubileum, tijdens het jubileumjaar:

 • 25-jarig bestaan: 250 euro
 • 50-jarig bestaan: 500 euro
 • 75-jarig bestaan: 750 euro
 • 100-jarig bestaan: 1.500 euro
 • Meer dan 100-jarig bestaan:
  • Bij elk veelvoud van 25 jaar: 750 euro
  • Bij elk veelvoud van 100 jaar: 1.500 euro

Ontvangst door het gemeentebestuur

 • Ofwel op het gemeentehuis, voor maximaal 150 personen;
 • Ofwel in eigen organisatie door de jubilerende vereniging op een zelf gekozen locatie, met een tegemoetkoming van 3 euro per aanwezige persoon met een maximum van 500 euro.

Gebruik maken van materialen

Verenigingen die 50 jaar of een hoger veelvoud van 25 jaar bestaan, kunnen (onder voorwaarden) tijdens het jubileumjaar voor de organisatie van een feestelijke leden- of publieksactiviteit ter gelegenheid van het betreffende jubileum, gratis gebruik maken van de materialen van de uitleendienst.

Voorwaarden
 • De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk.
 • De zetel of het secretariaat van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van Deerlijk.
 • De vereniging heeft sedert ten minste 10 jaar een actieve en aantoonbare werking in en voor Deerlijk.
 • De vereniging kan aantonen dat deze 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat zonder dat de werking binnen deze periode op eigen initiatief van de vereniging werd stopgezet.

 

Levensbeschouwelijke verenigingen en verenigingen rond religieuze thema’s, mutualiteiten, beroepsorganisaties en vakbonden, politieke partijen, en verenigingen van jaartallen of geboortejaren komen niet in aanmerking voor de ondersteuning.

Extra informatie

Aanvragen voor gemeentelijke ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen dienen te gebeuren uiterlijk op 30 april van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt. Indien het jubileum nog in 2021 plaatsvindt, dient het aanvraagformulier uiterlijk op 15 oktober 2021 ingediend te worden.