Premie afkoppeling en scheiding hemel- en afvalwater

Bij de aanleg en heraanleg van openbare riolering dient vanaf heden een gescheiden stelsel aangelegd te worden. Overeenkomstig de VLAREM-reglementering worden gebouwen, die via een gemengde afvoer aansluiten op de openbare riolering, verplicht tot afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein op het ogenblik dat er een gescheiden riolering in de openbare weg wordt aangelegd. De kosten voor de particulier kunnen soms oplopen, in het bijzonder als de werken gepaard gaan met de opbraak van bestaande verharding zoals terras of oprit.

Premie

Vanuit de gemeente is een premie voorzien om deze kosten te drukken. Om recht te hebben op deze premie, dien je echter aan enkele voorwaarden te voldoen alsook een aanvraag in te dienen.

Lees hier het premiereglement

Digitale aanvraag indienen

Papieren aanvraagformulier printen