Participatie en vooronderzoek

Een kwalitatieve en actieve centrumplek waar ademruimte en sociaal contact samenkomen. Dat is de nieuwe bestemming die we aan de locatie van de oude brandweerkazerne wensen te geven.

Winvorm

Tijdens de offerte-fase haalde het ontwerpteam aan dat het project een unieke kans is om de kern van de gemeente op te waarderen. De site biedt de opportuniteit om een landschappelijk netwerk van open ruimte  uit te bouwen doorheen het centrum en op die manier de relatie met het omliggende landschap te versterken.

Bewonerspanel

Met behulp van een bewonerspanel hielden we in het voorjaar van 2021 een verkenningsdag waarbij we, door het proces van onderling overleg, tot een set duidelijke ambities en randvoorwaarden kwamen. Deze werden in een ontwerpend onderzoek gegoten. Tijdens de evaluatiedagen namen we dit ontwerpend onderzoek als leidraad om de ambitieniveaus op verschillende thema's en volgens verschillende expertises duidelijk te maken. 

Vooronderzoek

Een analyse op territoriale schaal maakte duidelijk dat het bouwblok van de site zich bevindt op de historische ruggengraat van de Kortrijkse Heerweg, die parallel gelegen is aan de vallei van de Gaverbeek in Oost-West richting. Daarnaast werd ook de link gelegd met het beeldkwaliteitsplan waarbij 5 strengen worden gedefinieerd die continuïteit brengen in Noord-Zuid richting, dwars op de bovenlokale (infra-)structuren. De site vormt een kruispunt tussen deze twee armaturen die aanwezig zijn in de gemeente. Het toekomstige centrumpark vormt dus, na de aanleg van de gemeentehuissite, de volgende stap om deze armaturen verder vorm te geven. Ook op schaal van de kern van de gemeente zelf zien we de site als een schakel tussen de gemeentehuissite en de cultuursite (bibliotheek + OC D’Iefte). De aanleg van het centrumpark van Deerlijk moet deze aansluitende publieke ruimtes verbinden, aanvullen én versterken.

Extra studie

Na het voorstellen van de verschillende randvoorwaarden en reeds de eerste ontwerpvoorstellen werd het programma van de sociale woningen in vraag gesteld. Om voldoende plaats te kunnen voorzien voor het centrumpark en de site maximaal te kunnen vergroenen lijkt het programma van de woningen erg dens. Daarnaast werden er ook verschillende vragen gesteld over het behoud van de bestaande parking. Er werd in het voorjaar van 2021 dan ook beslist om een extra studie te lanceren om een alternatieve site te zoeken voor de sociale woningen.