Overlijdensakte

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Overlijdensakten zijn te verkrijgen bij de dienst burgerzaken van de plaats waar ze zijn opgemaakt (waar het overlijden heeft plaatsgevonden of bij overlijden tot 31 augustus 2013 eveneens te verkrijgen in de laatste woonplaats van de overledene). Een overlijdensakte bevat alle gegevens omtrent het overlijden van een persoon. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Procedure

WELKE SOORTEN BESTAAN er?
 • Na de overlijdensaangifte wordt een overlijdensakte opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. 
 • Een afschrift is een fotokopie van de overlijdensakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.
 • Een uittreksel is een verkorte versie van de overlijdensakte.
 • Een uittreksel zonder vermelding afstamming is een document waarin plaats en datum overlijden, naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en burgerlijke status van de overledene vermeld worden.
 • Een uittreksel met vermelding afstamming geeft daarnaast ook nog de naam van de ouders weer.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig) is een document dat kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige overlijdensakte laten vertalen.
WIE KAN DE OVERLIJDENSAKTE AANVRAGEN?

Grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen van de overledene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kunnen een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen. 

 • Akten ouder dan 100 jaar
  • Afschrift: kan door iedereen verkregen worden.
  • Uittreksel met afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
  • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
  • Inkijken van registers ouder dan 100 jaar kan na afspraak bij de dienst burgerzaken. Inkijken van registers jonger dan 100 jaar kan na toelating van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk (burgemeester Nolfstraat 10A, Kortrijk, 056 26 94 61.    
 • Akten jonger dan 100 jaar
  • Afschrift en uittreksel met afstamming: kan enkel verkregen worden door de betrokkene, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen,...), echtgenoot of overlevende echtgenoot, erfgenamen, notaris, advocaat, openbare overheden en wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast kan dit door eender wie verkregen worden mits toelating van de rechtbank.
  • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
  • Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zussen, neven, nichten, enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
 • Van een Belg die in het buitenland overleden is, kan je pas een uittreksel of afschrift opvragen nadat de buitenlandse overlijdensakte is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De overschrijving kan op verzoek van de nabestaanden in de laatste woonplaats van de overledene. Je hebt hiervoor de originele, gelegaliseerde en in het Nederlands vertaalde overlijdensakte nodig. 
HOE AANVRAGEN?
 • Bij de snelbalie van de dienst burgerzaken of online.
 • Je krijgt het attest onmiddellijk mee.
 • Bij online aanvraag wordt het attest opgestuurd naar het adres dat je invulde op het formulier.
WAT MOET JE MEENEMEN?
 • Identiteitskaart.
 • Een bewijs van verwantschap indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt en van nakomelingen en voorouders in rechte lijn.

Kostprijs

Gratis.

Snelbalie          Online