Overlijden van een kind kort voor of na de geboorte

Wetgeving

AANGIFTE 
 • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
 • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.
 • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.
KRAAMGELD

Je hebt recht op kraamgeld bij de geboorte van een kind dat overleed kort vóór of na de geboorte als de zwangerschap minstens 6 maanden duurde.

NAAMGEVING
 • Werd het kind levend geboren en overleed het kort na de geboorte dan wordt zowel een geboorteakte als een overlijdensakte opgesteld. Het kind krijgt ook een familienaam en voornamen. 
  • Het kind krijgt de familienaam van de vader als de ouders gehuwd zijn en nog samenwonen of als de vader het kind erkend heeft.
  • Het kind krijgt de familienaam van de moeder als de vader het kind niet erkend heeft.
 • Werd het kind doodgeboren na een zwangerschap van meer dan 26 weken dan wordt een akte van aangifte van een levenloos kind opgesteld (deze akte is vergelijkbaar met een overlijdensakte). In deze akte kan op jouw verzoek één of meerdere voornamen van het kind opgenomen worden. Het kind krijgt de familienaam van de vader, moeder of combinatie van beide.
 • Werd het kind doodgeboren na een zwangerschap tussen 140 en 179 dagen kan er op verzoek van de ouders een akte opgesteld worden. Het kind krijgt een voornaam maar geen familienaam
 • Werd het kind doodgeboren na een zwangerschap minder dan 140 dagen dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Meer informatie

Neem contact op met onze dienst burgerzaken.