Seniorenraad

Doel - Taak

De seniorenraad:

 • behandelt alle kwesties op lokaal gemeentelijk vlak die, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen;
 • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad en/of het OCMW advies te verstrekken;
 • bevordert de samenwerking tussen de seniorenwerking en de seniorenzorg.

Samenstelling

Voorzitter

Marc Coppens

Secretaris

Yo Kerkhof

Stemgerechtigde leden

 • Hubert Goeminne (NEOS)
 • Norbert Vandeputte (NEOS)
 • Antoon Declerq (NEOS)
 • Marc Bossuyt (Ere-Brandweer)
 • Luc De Backere (Ere-Brandweer)
 • Johny Pattijn (OKRA Deerlijk)
 • Jeanette Peers (OKRA Deerlijk)
 • Werner Hostijn (OKRA Deerlijk )
 • Marc Coppens (OKRA Deerlijk)
 • Albert Decroix (OKRA St-Lodewijk)
 • Bernice Biebuyck (OKRA St-Lodewijk)
 • Romain Windels (OKRA St-Lodewijk)
 • Adolf Segaert (Seniorenbond Belgiek)
 • Stefaan Vanwijnsberghe (Seniorenbond Belgiek)
 • Annaïs Struyve (Seniorenbond Braamakker)
 • Jozef Lambrecht (Seniorenbond Gaverwijk)
 • Ignace Balcaen (Seniorenclub Sint-Anna)
 • Bernard Balcaen (Seniorenclub Sint-Anna)
 • Emiel Archie (S-Plus)
 • Luc D'hont (S-Plus)
 • Etienne Carels (Vriendenkring 3de leeftijd Statie)
 • Leon Vandenbulcke (Vriendenkring 3de leeftijd Statie)
 • Lucrèce Vandoorne (Vriendenkring 3de leeftijd Statie)
 • Adriens Dekens (50 Actief)

Raadgevende leden

 • schepen van seniorenbeleid
 • secretaris seniorenraad
 • vertegenwoordiger OCMW
 • vertegenwoordiger rusthuis