Jeugdraad

Doel - Taak

De Deerlijkse jeugdraad heeft als doel: het helpen uitbouwen van een gemeentelijk jeugdbeleid en zo het algemeen welzijn van jongeren en kinderen in Deerlijk te bevorderen.

Advies Geven

Een wet bepaalt dat over alles wat het gemeentebestuur beslist over, voor en rond kinderen en jongeren, advies verstrekt moet worden door de jeugdraad.   Zo kunnen jongeren via dat inspraakkanaal hun mening en voorstellen geven rond dat jeugdbeleid aan het gemeentebestuur. Voorbeelden daarvan zijn adviezen rond de Wieke als fuifzaal, de subsidieverdeling, de skateramp, de aanleg van het nieuw speelplein, de erkenning van de kinderboerderij ...

Organisaties

De jeugdraad kiest ervoor om regelmatig activiteiten te organiseren voor de hele jeugd of initiatieven te nemen die niet door één jeugdvereniging alleen kunnen gedragen worden.  Die activiteiten hebben steeds als doel ontmoeting of vorming.  Organisaties worden enkel opgezet als ze door jongeren gevraagd worden. Denk maar aan Dag van de Jeugdbeweging/Jeugdraadfuif, Nacht van de Jeugdraad, Café Congé, de Nieuwjaarsreceptie de Jeugdmarkt, Creatief Offensief,...

Coördinatie en informatie

De raad is ook de verzamelplaats van alle jeugdwerk (jeugd- en jongerenbewegingen, speelplein, jeugdhuis, kinderboerderij). Hier worden dan ook gezamelijke afspraken gemaakt, ervaring en data doorgespeeld enz. Anderzijds wordt op de raad heel vaak informatie (bv. rond GAS-wetgeving, wetgeving rond droppings ...) doorgespeeld of worden bredere thema's (bv. alcohol en drugsmisbruik, kansarmoede ...) besproken.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter

Tom Simoens

Ondervoorzitter

Gilles Goemaere

Penningmeester

Ingo Chin

Secretaris

Alicia Benoit

Stemgerechtige leden

 • Aron Maetens (Chiro De Nieuwe Generatie)
 • Siebe Vandebuerie (Chiro De Nieuwe Generatie)
 • Fien Goeminne (Chiro Iris)
 • Margot Steeland (Chiro Iris)
 • Jessica Lannoo (Chiro Joeki)
 • Lore Labeeuw (Chiro Joeki)
 • Lien Devlaminck (Deerlijks jeugdorkest)
 • Daan Devlaminck (Deerlijks jeugdorkest)
 • Jamie Lannoo (Jeugdhuis De Caravanne)
 • Leonie Dejager (Jeugdhuis De Caravanne)
 • Lore Baert (Jeugd Rode Kruis)
 • Céline Debey (Jeugd Rode Kruis)
 • Lauren Van De Ginste (Kinderboerderij Bokkeslot)
 • Yne Derie (Kinderboerderij Bokkeslot)
 • Emile Godefroidt (KSA Tijlsbond)
 • Matthias Vandeputte (onafhankelijk)
 • Ulrike Mahieu (onafhankelijk)
 • Sander Cognie (onafhankelijk)
 • Oole Ryckoort (onafhankelijk)
 • Baptist Desplenter (onafhankelijk)
 • Jules Despletner (Scouts & Gidsen Deerlijk)
 • Marie Ghekiere (Scouts & Gidsen Deerlijk)
 • Rune Vandebuerie (Speelplein Kerekewere)
 • Jonas Heyse (Speelplein Kerekewere)

Niet-stemgerechtigde leden

 • schepen van jeugd
 • jeugdconsulent
 • omwille van deskundigheid opgenomen leden

Frequentie van vergaderen

Maandelijks op de eerste zondag van de maand, behalve in januari, juli en augustus.

Contact

Heb jij iets te melden aan de jeugdraad? Of heb je een vraag voor de jeugdraad?

Stuur gerust een mailtje naar jr.deerlijk@gmail.com of spreek één van bovenstaande jeugdraadleden aan.

Wil je volgen wat de jeugdraad allemaal doet? Neem dan gerust een kijkje op de Facebookpagina: www.facebook.com/jeugdraaddeerlijk/