Cultuurraad

Doel - Taak

 • Uitbrengen van adviezen over culturele aangelegenheden aan het gemeentebestuur.
 • Activiteiten in de culturele sector coördineren, samenwerking tot stand brengen.
 • Doorspelen van interessante culturele informatie naar je vereniging of dienst.
 • Signaleren van culturele behoeften.
 • Nemen van overkoepelende initiatieven op cultureel vlak afgestemd op de behoeften.
 • Deelnemen aan werkgroepen (elf-julicomité, Comité Festival van Vlaanderen, Amakunde).

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Luc D'hont (Curieus)
 • Marina Parmentier (Die Ghesellen)
 • Bernadette Lecluyse (Ic Dien)
 • Joost Orroir (Kapellekens Ommegang)
 • Yves Loosveld (Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia)
 • Rita Bossuyt (Magenta)
 • Luk Schelfhout (deskundige)
 • Elke Verhaeghe (deskundige)
 • Bernard Verschuere (Elfjulicomité)

Waarnemers

 • schepen van cultuur
 • cultuurbeleidscoördinator
 • medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de cultuurraad
 • diensthoofden van de gemeentelijke culturele instellingen: de bibliothecaris, de cultuurfunctionaris ...

Opmerking

In de algemene vergadering mag geen politieke mandataris (gemeenteraadslid en lid van het OCMW) zetelen.

Aantal vergaderingen

Minimum twee per jaar.