Centraal Feestcomité

Doel - Taak

Het Centraal Feestcomité heeft tot doel het bevorderen van feestelijkheden en folkloreactiviteiten in Deerlijk:

 • organiseren van een vinkenwijding 'Trofee Leon Defraeye'
 • inrichten van het Deerlijkse Vinkenkampioenschap
 • organisatie Deerlijks kaartkampioenschap
 • organisatie van het seniorenfeest
 • huldiging clubkampioenen
 • medewerking aan wijkcomités bij het inrichten van speciale wijkfeesten
 • medewerking bij acties voor het goede doel

Samenstelling

Voorzitter

 • Rudy Verhulst

Secretaris

 • Bertrand Vandendriessche

Leden

 • Carl De Donder (schepen van feestelijkheden)
 • Rudy Verhulst (voorzitter)
 • Paul Coucke (ondervoorzitter)
 • Yves Vandewiele (schatbewaarder)
 • Bertrand Vandendriessche (secretaris)
 • Stefaan Delbeke (wijkcomité De Molenhoek)
 • John Lannoo (wijkcomité De Molenhoek)
 • Vera Debaene (wijkcomité Centrum)
 • Patrick Tytgat (wijkcomité Centrum)
 • Stefaan Vandenbogaerde (wijkcomité Belgiek)
 • Johan Algoet (wijkcomité Statiewijk)
 • Alexander Ockier (wijkcomité Statiewijk)
 • Frederic Boulez (wijkcomité Statiewijk)