Nieuws - meest recent

De Pamperbank organiseert de herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen. In Deerlijk kan je jouw (ongebruikte) luiers afleveren in de volgende inzamelpunten van de Pamperbank:

02/05

Naar aanleiding van het einde van WO II (1939-1945) op 8 mei 1945 wordt de commandobunker ten noorden van de Sint-Columbakerk opnieuw opengesteld voor alle Deerlijkse 6de leerjaren. Na een rondleiding in de bunker volgt een toelichting aan de hand van een tentoonstelling over de oorlogsjaren. De klasactiviteit vindt plaats op 2 mei met logistieke steun van de gemeente, is gratis en duurt een lesuur. 

Organisatie: Heemkring Dorp en Toren.

 

De eerste architecturale plannen van de nieuwe brandweerkazerne die de gemeenten Deerlijk en Anzegem samen bouwen ter hoogte van de Belgiek zijn bekend.

Op maandag 18 april is het containerpark uitzonderlijk gesloten van 's middags tot 16.15 uur. Onze excuses hiervoor.

24/04

Notaris Antonius Devos pocht op de bouw van zijn nieuwe stenen huis (1790) en trakteert met een vat bier. De pastoor wijdt het nieuwe huis in, drijft de duivels uit en zegent de bezoekers. Charles De Clercq houdt voor zijn 15de kind een doopfeest (1877). Voor de familie en bezoekers zijn er dreupeltjes, doopeitjes en wafels. Deze beide feesten gaan door op Erfgoedzondag 24 april in het museum, René De Clercqstraat 8 in Deerlijk. Iedereen is welkom!

In het weekend van 15 tot en met 18 april staan er asfalteringswerken gepland op het op- en afrittencomplex nr. 4 in Deerlijk van de E17 in de rijrichting Gent. De toplaag van de op- en afrit wordt vernieuwd. Om de duur van de hinder te beperken lopen de werken overdag en 's nachts. Vanaf 4 april beginnen er voorbereidende werken, maar die zullen nauwelijks hinder veroorzaken voor het wegverkeer.

Over welke brandstof gaat het?

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

De brandstof moet geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december 2016.

Vanaf 24 maart starten er voorbereidende nutswerken in Deerlijk, in afwachting van de aanleg van de fietsbrug over de N36 ter hoogte van de Marquettestraat.

Het gemeentebestuur van Deerlijk werft 2 nieuwe hulparbeiders aan voor de groendienst. Het gaat over een voltijdse functie op niveau E. De arbeidsovereenkomst is geldig voor zes maanden, met kans op verlenging.

2 reacties

In de periode maart-april passeren er verschillende wielerwedstrijden in Deerlijk die voor lichte tot heel lichte verkeershinder zullen zorgen.