Nieuws - meest recent

De gemeente Deerlijk verkoopt een stuk grond in de Meerkoetstraat. Wie een bod wil doen kan dat met duidelijke aanduiding van de totale prijs en na afspraak overmaken onder gesloten omslag tot 19 november om 17.00 uur op het kantoor van geassocieerde notarissen Saey, Taelman & Degandt (Harpstraat 17, Deerlijk).

14/03

Op woensdag 14 maart organiseren Kuurne, Lendelede, Harelbeke en ook Deerlijk de tweede grote Woonbeurs. De Woonbeurs biedt een schat aan informatie rond het thema Wonen. Kom langs en ontdek op één avond alles rond kopen, (ver)huren, energie en premies!

De onroerende voorheffing, in de volksmond gekend als grondlasten, wordt jaarlijks doorgerekend aan de eigenaar van een woning. Deze onroerende voorheffing bedraagt 2,5 procent van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de opcentiemen voor de gemeente en de provincie. Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen.

Sinds 1 januari 2014 is in Deerlijk een belastingreglement voor tweede verblijven van kracht. Eigenaars van een tweede verblijf zijn vanaf 1 januari 2014 een jaarlijkse belasting van 600 euro verschuldigd.