Werkgroep 'nieuwe theaterzaal' zoekt leden

Gepubliceerd op Maandag 24 oktober 2022

Dat er nood is aan een hedendaagse infrastructuur voor cultuur en ontmoeting wordt dagelijks aangetoond door het actieve verenigingsleven dat steevast haar weg vindt naar het huidige ontmoetingscentrum d'Iefte. Deze doelstelling werd dan ook geformuleerd in de vorm van een actieplan in het meerjarenplan 2023 - 2025. Met een nieuw gebouw zetten we Deerlijk opnieuw op de regionale cultuurkaart voor de komende decennia en garanderen we een aangepaste, moderne, duurzame en vooral functionele infrastructuur voor onze gebruikers. 

Technische functionaliteiten
Aan welke functionaliteiten dat gebouw moet voldoen, willen we in een eerste fase afstemmen met jullie. Met een werkgroep richten we ons op een aantal technische thema's zoals sanitair, podium, artiestenzone, toegang en toegankelijkheid, akoestiek ... 

Werkgroep
Ben jij geïnteresseerd om jouw steentje bij te dragen als lid van deze werkgroep? Wil jij samen met ons nadenken over de praktische, technische functionaliteiten van onze toekomstige theaterzaal? Als werkgroep komen we dit najaar 2 keer samen om het programma en de gewenste vereisten te finaliseren in de vorm van een programma van eisen. Die 2 samenkomsten staan reeds vast op dinsdag 29 november en dinsdag 13 december om 19.30 uur in d'Iefte zelf. Volgend jaar koppelen we dan met jullie terug om het eindresultaat en de verdere stappen te bespreken.

Stel je ten laatste tegen zondag 13 november kandidaat en dan verwerken wij jouw kandidatuur en houden je op de hoogte van de definitieve samenstelling van onze werkgroep. 

De inschrijvingstermijn is afgelopen.