Wat je niet wist over magneetvissen

Gepubliceerd op Vrijdag 02 augustus 2019

Vissen met een magneet aan een touw is een nieuwe rage die komt overgewaaid vanuit Nederland. Ze wint in Vlaanderen aan populariteit, ook bij kinderen en jongeren. Je laat een magneet aan een touw over de waterbedding slepen en vist er allerlei zaken mee op zoals muntstukken, fietsen, sleutels, ijzeren staven enzovoort.

Verbod

Magneetvissen doe je niet altijd zonder gevaar. Meer dan eens wordt er oorlogsspringtuig of munitie opgevist. Bovendien is het zo goed als overal verboden . 

Je hebt altijd de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder van het wateroppervlak nodig. Op bevaarbare waterlopen, die in beheer zijn van De Vlaamse Waterweg NV is magneetvissen sowieso verboden, omdat de Vlaams Waterweg aan derden geen toelatingen geeft.

Bovendien mogen enkel erkende metaaldetectoristen (personen erkend door het Agentschap Onroerend Erfgoed in functie van archeologisch onderzoek) magneetvissen met het oog op het vinden van archeologische vondsten. Dankzij die erkenning weet je hoe je met waardevolle archeologische objecten moet omgaan en hoe je die moet aangeven.

Meer info