Voorstelling boek over Gent

08/12

Voorstelling van het nieuwe boek ‘Gent, een bakermat van democratie en socialisme’

Over het boek: De geschiedenis van Gent en meer bepaald haar sociale geschiedenis is een te weinig ontgonnen en vooral te weinig geëxploiteerde goudmijn. Daar brengt dit boek verandering in. Het wil synthetiseren, verwondering wekken, inspireren, bewustzijn oproepen of versterken en aanzetten tot hernieuwde sociale strijd. Het ontleedt ook de relatie van de sociale strijd t.o.v. alle andere relevante maatschappelijke stromingen. Deze synthese wil ook als naslagwerk dienen en is voorzien van een uitgebreide index. ‘Vrijdagmarkt’ en ‘Edward Anseele’ zijn niet toevallig de twee meest voorkomende begrippen. Anseele krijgt doorheen het werk misschien wel zijn meest volledige biografie tot op vandaag? Het ‘Gentse model’ fungeerde ook als voorbeeld en motor voor de sociale beweging in West-Vlaanderen. Van de dichter René De Clercq, grootvader van de auteur, zijn 22 mooi verzorgde arbeid(ers)gedichten opgenomen.

Over de auteur: Joost Vandommele (°1956) is gediplomeerd gids van Gent, Leie- en Bloemenstreek van de 30ste promotie, juni 2004. Zijn boek ‘Gent, een bakermat van democratie en socialisme’ kwam tot stand door bundeling van meer dan 20 jaar voordrachten, gidsbeurten en artikels. Het levenslange engagement in diverse sociale en andere bewegingen biedt een geëngageerde en toch genuanceerde invalshoek.

Het boek is verkrijgbaar bij auteur Joost Vandommele, joost.vandommele@skynet.be of via de boekhandel, en wordt op vrijdag 8 december 2017 om 19 uur in de bibliotheek te Deerlijk voorgesteld. De auteur wordt er geïnterviewd door Gilbert Depamelaere en Hendrik Defoort (collectiebeheerder bibliotheek UGent). Informatie via erfgoed@deerlijk.be.

Gratis inkom, alsook receptie door het René De Clercqgenootschap vzw.

Inschrijven via bibliotheek@deerlijk.be of tel. bib: 056/72.35.06 en dit graag vóór woensdag 6 december.

Aangemaakt op:08/09/2017

Reactie toevoegen