Voorbereidende werken aanleg fietsbrug N36-Marquettestraat

De technische stabiliteitsstudie voor de fietsbrug over de N36 is grotendeels afgerond. Dat betekent dat de voorbereidende grondwerken kunnen starten. Dat kon eerder niet omdat de studie moest onderzoeken hoeveel en welke oppervlakte we moesten voorbelasten.

Voorbereidende grondwerken

We moeten een grote hoeveelheid grond aanvoeren aan de kant van de Gaversstraat en de Marquettestraat. Deze grond (voorbelasting) moet ervoor zorgen dat de onderliggende grond zich zet. Dit zal een aantal maanden duren. Daarbij zal er geen actie op het terrein zijn, met uitzondering van metingen van de zetting van de grond. Pas wanneer deze grondwerken klaar zijn (vermoedelijk in de loop van augustus dus na het zomerbouwverlof) kan er gestart worden met de eigenlijke aanleg van de fietsbrug.

Herinrichting kruispunt Kleine Tapuitstraat-Stationsstraat

Op 18 april starten we met de heraanleg van het kruispunt Kleine Tapuitstraat/Stationsstraat. De Kleine Tapuitstraat sluiten we haakser aan op de Stationsstraat voor een beter uitzicht op het fietspad. Dat fietspad krijgt een rode toplaag waar het de Kleine Tapuitstraat kruist. Het brede voetpad ter hoogte van café De Boshoek zullen we versmallen zodat grote voertuigen meer ruimte krijgen om te manoeuvreren. Ook een overrijdbare middengeleider moet die bewegingsvrijheid verbeteren. Deze werken zullen twee tot drie weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens deze werken is de Kleine Tapuitstraat afgesloten ter hoogte van de Stationsstraat. De hinder in de Stationsstraat blijft beperkt: ter hoogte van de Kleine Tapuitstraat richten we een zone 30 in en fietsers richting Sint-Lodewijk moeten plaatselijk over de rijweg rijden terwijl het autoverkeer over versmalde rijstroken moet. De Kleine Tapuitstraat is bereikbaar vanuit de N36 via de Gaversstraat. Tijdens de werken zal je De Gavers niet via de Kleine Tapuitstraat kunnen bereiken maar wel via de N36. Fietsers kunnen De Gavers het makkelijkst bereiken via de lokale buurtweg. Nadat de werken aan de Kleine Tapuitstraat afgerond zijn, vermoedelijk vanaf midden mei, zullen we de Gaversstraat definitief knippen en zal ze niet langer bereikbaar zijn vanaf de N36. Het verkeer moet vanaf dan omrijden via de Stationsstraat en Kleine Tapuitstraat.

Leveren en plaatsen van de stalen brug op de pijlers

Eenmaal uit de zettingsmetingen blijkt dat de grond voldoende gestabiliseerd is, kan de aannemer van de pijlers met bijhorende paalfunderingen plaatsen. In de herfst sluiten we de N36 voor 6 weken af in 1 richting (vermoedelijk richting E17) om het stuk brug over de N36 ter plaatse te kunnen lassen en het dan in 1 stuk over de N36 te installeren. Eenmaal het brugdeel over de N36 geïnstalleerd is, plaatsen we aan beide kanten van de N36 de overige brugdelen op de pijlers.

Aanleg aanloophellingen en herinrichting Gaversstraat en Marquettestraat

Wanneer de stalen brug volledig geïnstalleerd is, leggen we de aanloophellingen aan op volle grond en sluiten we de fietspaden op de bestaande (deels heringerichte) Gaversstraat en Marquettestraat. De werken moeten klaar zijn tegen het bouwverlof van 2018 onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de tijd die nodig is voor het zetten van de grond.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/werken/fietsersbrug-N36-Deerlijk

Aangemaakt op:10/04/2017

Reactie toevoegen