Nieuws - meest recent

28/04

Zoek en win een doosje lekkere pralines en een mooie gedichtenbundel!

Als je zelf niet kan gaan stemmen op zondag 26 mei, dan moet je iemand volmacht geven om dit in jouw plaats te doen. Elke kiezer kan één volmacht ontvangen. De volmachtdrager moet op de dag van de verkiezingen het volgende meebrengen:

  • eigen stembrief
  • identiteitskaart
  • de stembrief van de volmachtgever
  • de ondertekende volmacht én het bewijs

De reden om een volmacht te geven zijn:

Zoals telkenjare hebben we opnieuwe een waaier van toeristische en culturele folders ter beschikking over de regio:

Een van de interessantste manieren waarop je als burger op een constructieve manier het gemeentelijk beleid vorm kan helpen geven, is via een adviesraad. De adviesraden adviseren het gemeentebestuur over verschillende thema’s. Als je een verregaande interesse of kennis hebt over een van die thema’s, dan ben jij mogelijk de persoon die wij zoeken.

29/03

Schepen van senioren, Louis Vanderbeken, geeft zijn visie over het seniorenbeleid voor de komende jaren en zal spreken over 'Inspraak voor Deerlijkse senioren'.

Er zal uitgebreid aan bod komen hoe wij u in deze legislatuur willen betrekken bij het beleid (seniorenraad, participatietrajecten,...).

Na de uiteenzetting zal er ook nog tijd zijn om wat na te kaarten met een drankje.

Wanneer en waar?

Vrijdag 29 maart om 17.00 uur in OC d’Iefte

26/04

Op vrijdag 26 april komen onze Deerlijkse Lokale Helden terug van (nooit) weggeweest. Na succesvolle edities in 2015 en 2017 organiseren de Deerlijkse jeugd- en cultuurdiensten opnieuw een avond vol lokaal muziektalent.

Tijdens de eerdere edities bezetten we telkens een unieke locatie, en dat is voor dit jaar niet anders. We trekken naar een verborgen loods in het centrum van Deerlijk. Bij mooi weer palmen we de koer voor de loods in en gaan de optredens door op de podiumwagen.

28/04

Tot eind oktober is het gemeentelijke René De Clercqmuseum elke zondag open. Niet alleen op zondag van 14.30 tot 18.00 uur, maar ook elke andere dag na afspraak.
Een afspraak maken kan via via 056 72 86 70 of dhaluin.dekeyser@telenet.be.

De realisatie van het Deerlijkse volkstuinpark Overakker is een feit. In 2015 werden voor dit project subsidies vrijgemaakt en kon het project van start gaan. Zelfs voor onze begeleidende ambtenaar, die toch een en ander gewend is, kostte het heel wat geduld om de nodige vergunningen te verkrijgen. Er kwam bovendien een archeologisch onderzoek aan te pas. Maar nu is het zover!

 

ShareFair

Boekenweggeefkast

Zaterdag 25 mei 2019

Van 10u tot 12u en 14u tot 16u

In de bibliotheek van Deerlijk

 

 

Misschien heb jij thuis wel boeken liggen die je niet meer nodig hebt?