Toneel op de Katsberg

25/11

Dit jaar trekken de Heemkring Dorp en Toren vzw en Vief Deerlijk uitzonderlijk voor een tweede maal op toneelreis naar Frans-Vlaanderen. Na het stuk De Paradijsvogels in 2017 te Noordpeene en dit jaar in januari te Houtkerke de opvoering van ’n Uutkom (denk aan Leontientje!), zullen we op zondag 25 november bovenop de Katsberg, vlak naast de 200 meter hoge televisiemast, het blijspel De Kommieniefeeëste aanschouwen.

De opvoering situeert zich in 1978 met de plechtige communie van Eddie Vanrenterghem. Het feest vindt thuis plaats en de sofa, tv en de meubels moeten plaatsmaken voor een heuse feestdis. Naast mama Vontje en papa Robert zijn de leuke/zatte nonkel Willie en zijn bazige vrouw tante Anna aanwezig alsook buurvrouw Nicole met haar pantoffelheld-echtgenoot François en haar nicht Jacqueline, die haar man heeft thuisgelaten. ’t Is kerremesse begod… een goed gemarineerd Vlaams familiefeest! En ja hoor: als de drank is in de man, dan…

Op algemene aanvraag van de deelnemers starten we in de late voormiddag, ‘n kwestie van moeder de vrouw geen werk aan het fornuis te geven. Na de gebruikelijke staatsiefoto vertrekken we om 11.00 uur stipt op de parking van d’Iefte. Omstreeks 12.30 uur worden we verwacht in het restaurant Le Meuledick te Berthen.

Het middagmaal bestaat uit:

  • een naar onze normen aanvaardbare hoeveelheid Picon
  • wijn en water op tafel
  • keuze tussen pavé de rumsteak (saus naar keuze) of pavé de saumon
  • dessert: assiette gourmande met koffie

Na het diner kunnen de liefhebbers-wandelaars te voete deur ’t busch naar de top van de Katsberg wandelen (duurt circa 20 minuten - voorzie hiervoor aangepast schoeisel); de anderen gaan met de bus. Boven aangekomen, is iedereen een uurtje vrij en kan je de cisterciënzersabdij van de paters-trappisten binnengaan of een bezoekje brengen aan de Auberge du Mont des Cats. Tegen 16.45 uur wordt iedereen verwacht in La salle des Amis du Mont des Cats op de hoek van de Chemin de l’Abbaye en de Chemin du presbytère, een 150 meter over de abdij. Het toneel begint officieel om 17.00 uur, maar de Fransche heure kan daar wel wat van afwijken.

Na de voorstelling zal Marie-Noëlle Gilleron, secretaris en schatbewaarder van de plaatselijke vereniging, zorgen dat er belegde broodjes zijn met het nodige al dan niet schuimende vocht. Terzelfdertijd krijgen we de gelegenheid om een kouterke te slaan met de troupe (toneelspelers) en de bestuursleden van de vereniging Les Amis du Mont des Cats. Als uiteindelijk alle andere toneelkijkers naar huis zijn, kunnen wij met een van onze drankbonnetjes nog een Picon drinken. De terugkeer wordt verwacht tegen 22.30 uur.

Hoe inschrijven?

  • Prijs: 67 euro/persoon. 
  • De busplaatsen zijn beperkt. Gelieve dus zo vlug mogelijk te verwittigen via: Jan Vanoverberghe, Olekenbosstraat 3; 0472 27 02 21 of vobjan@gmail.com
  • Je inschrijving is pas definitief na cash betaling of overschrijving vóór 10 november op rekeningnummer BE31 0011 2777 6055 van Jan Vanoverberghe met vermelding van vlees of vis.
  • Meer info.

 

Aangemaakt op:23/10/2018

Reactie toevoegen