Steun voor jouw project!

Vraag steun aan voor jouw erfgoedproject – ook voor niet-erfgoed organisaties en verenigingen!

Erfgoed Zuidwest, de intergemeentelijke erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen, zijnde de 13 gemeenten in de regio waaronder ook Deerlijk en onze Dienst Erfgoed hoort, voorziet jaarlijks financiële ondersteuning voor erfgoedprojecten. Wil je met (jouw) cultureel erfgoed naar buiten treden? Heb je een leuk en fris projectidee, een duidelijk plan en een straffe samenwerking met andere organisaties voor ogen? Dan komt jouw lokaal of regionaal erfgoedproject in aanmerking voor financiële steun van erfgoed zuidwest. Tweemaal per jaar - op 1 april en 1 oktober - kan je jouw project aanmelden. De subsidie zelf bedraagt maximaal 2.000 euro.

Voor wie?

Iedere organisatiebinnen Zuid-West-Vlaanderen komt in aanmerking. In je dagdagelijkse werking hoef je niet per se op erfgoed te focussen. Sportvereniging, school, jeugdvereniging, heemkring of feestcomité? Zolang de focus van het project op cultureel erfgoed ligt kan je een aanvraag indienen. Viert jouw jeugdbeweging, sportvereniging, harmonie... bijvoorbeeld haar jubileum? Je zet op een vernieuwende manier, en/of in samenwerking met enkele verrassende partners, het erfgoed in de kijker? Dien dan zeker een aanvraag in!

Voor wat?

Het gaat om subsidies voor publieksprojecten. Het gaat dus om iets eenmaligs, begrensd in de tijd en behoort niet tot de reguliere werking van je organisatie. Met dit erfgoed kom je duidelijk naar buiten, je maakt het kenbaar aan het publiek. Organiseer je jaarlijks een stoet? Dan komt dit niet in aanmerking. Werk je dit jaar extra met verschillende partners aan een actie om het erfgoed van de stoet in de kijker te plaatsen? Dan kan' je wel een aanvraag indienen. De publicatie van boek/tijdschrift op zich komt niet in aanmerking voor subsidies. Maakt de publicatie deel uit van een ruimer publieksproject - is er bijvoorbeeld een toonmoment of expo aan verbonden - dan kan het wel.

Cultureel erfgoed?

De focus van het project dient op roerend of immaterieel erfgoed te liggen. Erfgoed lijkt een abstract begrip maar eigenlijk komt iedereen er wei eens mee in aanraking. Van een oude foto tot het familierecept voor een streekgerecht. Erfgoed is een verzamelterm voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we waard vinden te bewaren voor de toekomst. Bij roerend erfgoed kan je denken aan oude gebruiksvoorwerpen, foto's, archiefstukken, kunstwerken. Immaterieel erfgoed is alles wat 'in hoofden en handen' van mensen zit: een jaarlijks terugkerende stoet of feest, rituelen, ambachten, dialect, enz. Onroerend erfgoed komt niet in aanmerking. Projecten waarin oude gebouwen, landschappen of archeologische sites centraal staan kunnen dus niet gesubsidieerd worden.

Extra voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het project voor jouw organisatie duidelijk een nieuwe stap vormt. Het gaat resoluut voor vernieuwing of voor samenwerking met verschillende (nieuwe) partners. Op die manier kan het ook inspirerend werken voor anderen in Zuid-West-Vlaanderen. Werk je bijvoorbeeld als school samen met de heemkringen het woonzorgcentrum rond het lokale dialect, oude spelletjes of gewoonten? Dan is er een duidelijke samenwerking binnen je project. Of werk je rond de bedrijfsgeschiedenis van een lokaal bedrijf en ontwikkel je een app of een ander digitaal kanaal om de geschiedenis kenbaar te maken aan het publiek? Dan is jouw project vernieuwend.

Meer weten?

Aangemaakt op:06/02/2019