Resultaten tevredenheidsenquête bekend

In mei verstuurden de gemeente en het OCMW van Deerlijk een tevredenheidsenquête naar 1.400 willekeurig geselecteerde Deerlijkenaren. 1.400 inwoners konden hun mening geven over een aantal thema's, zoals hun woonomgeving, mobiliteit, dienstverlening, groen en welzijn. 47 % van de personen die een enquête ontvingen, antwoordde. Dat is veel voor zo’n onderzoek. We zijn onze inwoners zeer dankbaar voor hun vrijwillige medewerking.

De opvallendste resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 8 op 10 inwoners graag in Deerlijk woont. 92 % van de Deerlijkenaren zijn tevreden tot heel tevreden over onze dienstverlening. Datzelfde percentage is tevreden over ons aanbod aan cultuur- en sportactiviteiten. Driekwart van de inwoners evalueert de gemeentelijke communicatie positief. De website, bewonersbrieven en het gemeentenieuws zijn hun favoriete communicatiekanalen, waarbij opvalt dat het gemeentenieuws populair is bij alle leeftijdscategoriëen. Verder beoordeelt 80 % het onderhoud van onze gebouwen, wegen en groen positief.

De tevredenheidsenquête toont ook aan op welke punten er verbetering mogelijk is. Onze fiets- en voetpaden zijn volgens onze inwoners een aandachtspunt. Ook op verkeersveiligheid scoren we minder. 49% van de fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Voor 39% van onze inwoners is het niet duidelijk waar ze welke dienst vinden. En ongeveer een derde van onze inwoners oordeelt dat er niet voldoende voorzieningen zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar. Leidraad voor meerjarenplanning CC consult voerde de tevredenheidsenquête uit. Dat deden we in het kader van de omgevingsanalyse, die de gemeente en het OCMW wettelijk moeten opmaken naar aanleiding van de meerjarenplanning van volgend jaar.

De beleidsinsteek vormt een a-politieke analyse, georganiseerd door de administratie van de gemeente en het OCMW. 

Meer info

Je leest alle resultaten in het volledige rapport.

Aangemaakt op:25/07/2018

Reactie toevoegen