Renovatie Columbakerk

 

In opdracht van het gemeentebestuur is de firma Geert Bosch gestart met de eerste fase van het renovatieproject van de Columbakerk.

Die eerste fase omvat de verfraaiing van de gevel en het vernieuwen van het dak. Daarna worden de interieurwerken en de isolatiewerken uitgevoerd.

De duur van de werken beloopt 230 dagen. Tijdens de werken blijft de kerk toegankelijk.

Voor deze werken worden de parkeerplaatsen aan de kant van de Hoogstraat door de aannemer ingenomen voor de plaatsing van materiaal en containers. De parkeerplaatsen aan het Kerkplein blijven behouden. Tijdelijk parkeerverbod op die plaatsen is wel mogelijk, maar worden tijdig aangekondigd.

In overleg met de gemeente en de aannemer wordt de hinder voor de handelaars en omwonenden tot een minimum beperkt.

Aangemaakt op:04/10/2017

Reactie toevoegen