Publieke raadpleging startnota en participatiemoment RUP kruispunt Molenhoek

Gepubliceerd op Donderdag 01 september 2022

Ruimtelijk uitvoeringsplan kruispunt Molenhoek

Er wordt door de gemeente Deerlijk een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt voor de site van de voormalige kerk en pastorie ter hoogte van het kruispunt Molenhoek. Er is een startnota opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

Publieke raadpleging

Het college van burgemeester en schepenen moet een raadpleging organiseren over de start- en procesnota van het gemeentelijk RUP. Deze raadpleging loopt voor dit RUP van 12 september 2022 tot en met 11 november 2022. 

Participatiemoment

Tijdens deze periode wordt ook een participatiemoment voorzien. Dit wordt georganiseerd onder de vorm van een infomarkt op donderdag 29 september 2022 doorlopend van 17u tot 19u in het buurthuis de Wieke.

Het doel van deze raadpleging is in de eerste plaats om iedereen op de hoogte te brengen van het op handen zijnde plan en om kennis en input te verzamelen. Later in de procedure zal nog een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Inzage

Het volledige dossier ligt gedurende de periode van de raadpleging ter inzage bij het omgevingsloket (na afspraak) en via deze websiteReacties op de startnota moeten uiterlijk op 11 november 2022 overgemaakt worden:

  • Digitaal op volgend adres: omgeving@deerlijk.be.
  • Schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Deerlijk.
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis bij het omgevingsloket.