Nieuws - meest recent

Als je zelf niet kan gaan stemmen op zondag 26 mei, dan moet je iemand volmacht geven om dit in jouw plaats te doen. Elke kiezer kan één volmacht ontvangen. De volmachtdrager moet op de dag van de verkiezingen het volgende meebrengen:

  • eigen stembrief
  • identiteitskaart
  • de stembrief van de volmachtgever
  • de ondertekende volmacht én het bewijs

De reden om een volmacht te geven zijn:

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat in de gemeente Deerlijk vanaf 1 januari 2019 uit 6 leden, de voorzitter niet meegerekend. Het aantal leden waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur. De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Heb je je oproepingsbrief niet ontvangen of ben je hem verloren? Vraag dan een duplicaat aan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Jouw stembrief is heel belangrijk. Je moet die immers meebrengen naar het stembureau op 14 oktober.

Uitzonderlijk open op zondag

Op 14 oktober, de dag van de verkiezingen, is de dienst burgerzaken open van 8.00 en 12.45 uur. De dienst behandelt op die dag enkel zaken die met de verkiezingen te maken hebben, zoals een niet ontvangen oproepingsbrief.

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als niet-Belg heb je ook stemrecht bij deze verkiezingen, op voorwaarde dat je je laat registeren als kiezer. Dit kan nog tot 31 juli.

Voorwaarden

Je bent op 1 augustus 2018:

De gemeente Deerlijk rouwt bij het overlijden van de burgemeester van Anzegem, Claude Van Marcke.

Zeer goede herinneringen aan hem. We werkten samen aan gemeentelijke dossiers...

Sterkte aan familie en gemeentebestuur van Anzegem.

Het gemeentebestuur van Deerlijk meldt het overlijden van gemeenteraadslid Toon Callewaert. Toon overleed op zondag 2 oktober na een slepende ziekte. Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 oktober om 10.30 uur in de Sint-Columbakerk in Deerlijk.

Anzegem en Deerlijk zijn het eens over een mogelijke locatie van het gezamenlijk zwembad: het Ommersheimplein in Vichte. Anzegem heeft nu een landmeter aangesteld die moet onderzoeken hoe ze het zwembad optimaal kunnen inplanten op deze locatie.