Nieuws - meest recent

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) helpt de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen realiseren met een (verdere) daling van de stikstofdepositie in die zones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, starten we een procedure voor een plan-milieueffectrapportage. Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven en aangeven welke milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden, samen met de manier waarop dat het best kan gebeuren.

15/10

Joggingplusclub Deerlijk organiseert voor de twaalfde keer Start to Run voor mannen en vrouwen boven de 55 jaar. Het doel is je conditie verbeteren door twee keer per week een uurtje te trainen. Wij volgen het schema van Sport.Vlaanderen, maar passen dat hier en daar wat aan de doelgroep aan. Start to Run duurt 30 weken. Door een geleidelijke opbouw slaagt bijna iedereen er in om 5 kilometer te lopen tegen eind april.

Wanneer?

Vanaf 15 oktober, elke maandag en woensdag van 8.45 tot 9.45 uur

Waar?

Sportterreinen Guido Gezellelaan

06/09

Alle lessenreeksen voor 50-plussers pikken de draad op na de zomer. Heb je zin om aan je conditie te werken in groep, kom dan zeker langs op één van volgende reeksen. De lessen vinden plaats van september tot aan de kerstvakantie. Nog niet overtuigd? Volg een gratis proefles!

Omnisport

Start donderdag 6 september om 17.30 uur in de sporthal

Elke les probeer je een andere sport. Gekende sporten als netbal, basket, badminton en tafeltennis komen aan bod, maar we spelen ook wel eens een partijtje kubb.

De maatregelen die in West-Vlaanderen gelden om de waterschaarste tegen te gaan, versoepelen licht. De periode waarop je niet mag sproeien werd met vier uren ingekort.

Alle maatregelen

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

De Vlaamse overheid startte de procedure op voor het opstellen van een plan milieueffectenrapportage (plan-MER) die watergevoelige openruimtegebieden aanduidt. Dit zijn gebieden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

De aanhoudende droogte veroorzaakt op verschillende plaatsen schade. Stel jij bij jouw ook landbouwschade vast? Geef het dan aan via onderstaand formulier. De gemeente bundelt alle binnenkomende meldingen, waarna de landbouwcommissie langskomt voor een eerste schadevaststelling. Bezorg ons als bijlage zeker ook de luchtfoto met vermelding van het perceelnummer uit de verzamelaanvraag en eventueel foto’s van de schade. Zo kunnen we jouw dossier vervolledigen.

In mei verstuurden de gemeente en het OCMW van Deerlijk een tevredenheidsenquête naar 1.400 willekeurig geselecteerde Deerlijkenaren. 1.400 inwoners konden hun mening geven over een aantal thema's, zoals hun woonomgeving, mobiliteit, dienstverlening, groen en welzijn. 47 % van de personen die een enquête ontvingen, antwoordde. Dat is veel voor zo’n onderzoek. We zijn onze inwoners zeer dankbaar voor hun vrijwillige medewerking.

Er is op 17 juli een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in Waregem. Rond deze haard zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deerlijk ligt binnen de zone van 10 km.

De maatregelen in deze zones zijn momenteel dezelfde:

1 137 500 euro. Dat is het bedrag dat Sport Vlaanderen als subsidie toekende voor het toekomstig zwembad aan het Ommersheimplein. Opening voorzien in het voorjaar van 2020 en de totale kostprijs bedraagt 6 013 784,43 euro (exclusief BTW). Dit bedrag delen we met gemeente Anzegem.