Nieuws - meest recent

In samenspraak met wijkwerkorganisator W13 en de collega’s van OCMW Anzegem, gaat OCMW Deerlijk over tot aanwerving van een wijkwerkcoach/trajectbegeleider. Het gaat om een combinatie van 2 halftijdse functies met tewerkstelling in Deerlijk en Anzegem.

Datum indiensttreding

  • halverwege juli 2018

Ons aanbod

Een vast loon in een stabiele en aangename werkomgeving, maaltijdcheques, fietsvergoeding …

1 reacties

Sinds 1 januari 2014 is in Deerlijk een belastingreglement voor tweede verblijven van kracht. Eigenaars van een tweede verblijf zijn vanaf 1 januari 2014 een jaarlijkse belasting van 600 euro verschuldigd.

De Pamperbank organiseert de herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen. In Deerlijk kan je jouw (ongebruikte) luiers afleveren in de volgende inzamelpunten van de Pamperbank:

02/05

Naar aanleiding van het einde van WO II (1939-1945) op 8 mei 1945 wordt de commandobunker ten noorden van de Sint-Columbakerk opnieuw opengesteld voor alle Deerlijkse 6de leerjaren. Na een rondleiding in de bunker volgt een toelichting aan de hand van een tentoonstelling over de oorlogsjaren. De klasactiviteit vindt plaats op 2 mei met logistieke steun van de gemeente, is gratis en duurt een lesuur. 

Organisatie: Heemkring Dorp en Toren.

 

De eerste architecturale plannen van de nieuwe brandweerkazerne die de gemeenten Deerlijk en Anzegem samen bouwen ter hoogte van de Belgiek zijn bekend.

Op maandag 18 april is het containerpark uitzonderlijk gesloten van 's middags tot 16.15 uur. Onze excuses hiervoor.

24/04

Notaris Antonius Devos pocht op de bouw van zijn nieuwe stenen huis (1790) en trakteert met een vat bier. De pastoor wijdt het nieuwe huis in, drijft de duivels uit en zegent de bezoekers. Charles De Clercq houdt voor zijn 15de kind een doopfeest (1877). Voor de familie en bezoekers zijn er dreupeltjes, doopeitjes en wafels. Deze beide feesten gaan door op Erfgoedzondag 24 april in het museum, René De Clercqstraat 8 in Deerlijk. Iedereen is welkom!

In het weekend van 15 tot en met 18 april staan er asfalteringswerken gepland op het op- en afrittencomplex nr. 4 in Deerlijk van de E17 in de rijrichting Gent. De toplaag van de op- en afrit wordt vernieuwd. Om de duur van de hinder te beperken lopen de werken overdag en 's nachts. Vanaf 4 april beginnen er voorbereidende werken, maar die zullen nauwelijks hinder veroorzaken voor het wegverkeer.

Over welke brandstof gaat het?

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

De brandstof moet geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december 2016.