Overstromingen juli 2021: wat te doen?

Gepubliceerd op Woensdag 04 augustus 2021
OVERZICHT OVERHEID

De catastrofale overstromingen die België hebben getroffen, maakten veel slachtoffers. Velen onder hen weten niet meer wat ze kunnen doen om hun rechten rond de verzekering te doen gelden. De federale overheid verzamelde alle informatie in een handig overzicht en helpt alle slachtoffers graag verder op pad. 

Naar de website van de overheid

SLACHTOFFERHULP

De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.