Openbare onderzoeken over gemeentewegen

Gepubliceerd op Woensdag 13 oktober 2021

Bekendmaking vaststelling nieuwe en op te heffen gemeentewegen Olieberg

Er komt een nieuwe gemeenteweg die als trage verbinding zal dienen tussen Deerlijk (ter hoogte van de Oliebergstraat) en Zwevegem (ter hoogte van ‘De Kappaert’). Deze nieuwe trage weg moet een veilig en aangenaam alternatief vormen voor verplaatsingen van voetgangers en fietsers tussen Deerlijk (in het bijzonder de kern van Sint-Lodewijk) en Zwevegem.

Daarnaast besliste de gemeente Deerlijk de buurtweg 86 en delen van de buurtwegen 66, 64 en 70 af te schaffen.  Deze wegen zijn in onbruik geraakt of kennen een puur privaat gebruik (ontsluiting private percelen). De trage weg heeft geen feitelijk nut of functie meer als gemeenteweg.  In dezelfde omgeving wordt een nieuwe goed uitgeruste trage verbinding richting Zwevegem aangelegd zoals hierboven vermeld.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober tot en met 13 november. Tot en met 13 november kan je het dossier, met daarin de beraadslaging van 16 september 2021 en het ontwerpplan, inkijken via de onderstaand links. Je kan het ook komen inkijken bij het omgevingsloket (na afspraak).

Je kan opmerkingen en bezwaren tot de laatste dag van het openbaar onderzoek geven via een aangetekende brief. Je kan ze ook indienen tegen ontvangstbewijs bij het omgevingsloket.

Kijk het dossier in

Voorlopige vaststelling op te heffen gemeentewegen De Gavers

De provincie West-Vlaanderen wil in het domein De Gavers geen openbare, gemeentelijke verbindingswegen meer toelaten. De provincie situeert daarbij de (hoofd)toegangen, vooral aan de kant van Harelbeke. Bijgevolg verliezen de verharde gemeentewegen binnen het domein hun publieke verbindingsfunctie en worden die eerder wandelwegen in de Gavers.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober tot en met 13 november. Tot en met 13 november kan je het dossier, met daarin de beraadslaging van 16 september en het ontwerpplan, inkijken via de onderstaand links. Je kan het ook komen inkijken bij het omgevingsloket (na afspraak).

Je kan opmerkingen en bezwaren tot de laatste dag van het openbaar onderzoek geven via een aangetekende brief. Je kan ze ook indienen tegen ontvangstbewijs bij het omgevingsloket.

kijk het dossier in