Openbare onderzoeken

RUP Barakke

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Barakke werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2018. Het RUP heeft tot doel het bestaande BPA Vrijputstraat gedeeltelijk te wijzigen en op de site Barakke een bouwproject te realiseren, voornamelijk gericht op wonen, met aandacht voor de inrichting als poort naar het centrum. Een aantal aanpalende percelen worden meegenomen in functie van het verhogen van de flexibiliteit. Bij de voorlopige vaststelling keurde de raad ook een visie rond verdichting in het centrum goed.

RUP Deknudt-Decora

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Deknudt-Decora werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2018. Het RUP behandelt de herontwikkeling en de functieverruiming van de bedrijfssite Deknudt, de reconversie van de bedrijfssite Grafimat naar een woonproject, de ruimtelijke integratie van deze ontwikkeling in het bouwblok en de structurerende elementen en inrichtingsprincipes. Bij de voorlopige vaststelling keurde de raad ook een visie rond verdichting in het centrum goed.

Dossier inkijken

Voor beide ruimtelijke uitvoeringsplannen loopt er een openbaar onderzoek van 16 januari 2019 tot en met 16 maart 2019. Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis van Deerlijk bij het omgevingsloket, en je vindt het in dit nieuwsbericht via de bovenstaande links. Bezwaren en opmerkingen indienen kan tot 16 maart 2019, aangetekend naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of tegen ontvangstbewijs bij het omgevingsloket.

Aangemaakt op:15/01/2019

Reactie toevoegen