Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Gepubliceerd op Maandag 20 november 2023

In Vlaanderen is er meer en meer ruimte bebouwd en verhard. Water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen. Er blijft ook minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Watergevoelige openruimtegebieden zijn een maatregel die de Vlaamse regering wil nemen om dit tegen te gaan. 'Industriegebied E17' in onze gemeente is 1 van de 20 watergevoelige ruimtegebieden in onze provincie.

Wat betekent dat, een watergevoelig openruimtegebied?

In watergevoelig openruimtegebied kan de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied ...) niet meer gerealiseerd worden. Dat betekent dat de bevoegde overheid in deze gebieden geen vergunningen meer verleent voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Waarom?

De Vlaamse Regering wil watergevoelige openruimtegebieden creëren om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat betekent dat we bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Openbaar onderzoek

Van 05 december 2023 tot en met 02 februari 2024 loopt er een openbaar onderzoek over deze herbestemming van bepaalde gebieden naar watergevoelig openruimtegebied.

Lees meer over het openbaar onderzoek

Informatie- en inspraakvergadering

Je komt meer te weten over de watergevoelige openruimtegebieden op de informatie en inspraakvergaderingen, telkens van 15.00 tot 19.00 uur op deze dagen en locaties:

  • Woensdag 13 december in het ontmoetingscentrum Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem (Kortrijk)
  • Donderdag 14 december in het Vlaams Administratief Centrum, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge.

Schrijf je in voor de informatie- en inspraakvergadering

Bezwaar indienen

Inspraakreacties kan je indienen tot vrijdag 02 februari: