Openbaar onderzoek straatnamen

Er is een openbaar onderzoek bezig over de naambepaling van nieuw aan te leggen straten aan de nieuwe verkaveling aan de De Cassinastraat. De gemeenteraad koos Uiterzwanestraat, De Costerestraat, De la Motestraat, De Lichterveldestraat en Vandenbosschestraat als straatnamen. De nieuwe verkaveling ligt aan De Cassinastraat en de naam De Cassina verwijst naar de vroegere dorpsheren van Deerlijk. Daarom verwijzen de nieuwe straten van deze wijk naar vroegere dorpsheren. Om de eenvormigheid te bewaren laten we de voornamen van de dorpsheren achterwege.

Opmerkingen

Het dossier van deze straatnamen ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met dinsdag 27 maart. Je kan tot dan schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur.

Aangemaakt op:28/02/2018

Reactie toevoegen