Openbaar onderzoek straatnamen

De straten van de nieuwe verkaveling aan de De Cassinastraat krijgen de namen Lisdoddelaan, Weegbreestraat, Zeggestraat, Lisstraat en Rietstraat. Deze straatnamen verwijzen naar het waterrijke verleden van dit gebied.

Opmerkingen

Het dossier van deze straatnamen ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met 5 juni 2018. Je kan tot dan schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur.

Aangemaakt op:07/05/2018

Reactie toevoegen