Openbaar onderzoek RUP brandweerkazerne

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 18-1 Brandweerkazerne werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2017. Voor dit RUP loopt er een openbaar onderzoek van 14 april tot en met 12 juni 2017. Het RUP heeft tot doel de huidige bedrijfssite Devos-Caby te optimaliseren en een deel te bestemmen voor de huisvesting van een gemeenschappelijke brandweerkazerne voor de korpsen van Vichte en Deerlijk.

Het dossier inkijken

Bezwaren en opmerkingen

Bezwaren en opmerkingen indienen kan tot en met 12 juni:

  • aangetekend naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk;
  • tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Aangemaakt op:12/04/2017

Reactie toevoegen