Openbaar onderzoek rond digitale atlas waterlopen

Gepubliceerd op Dinsdag 17 augustus 2021

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

 

WAT IS DE DIGITALE ATLAS?

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding. Vanaf 1 september is het ontwerp van de digitale atlas ter inzage beschikbaar in het gemeentehuis. 

 

Openbaar onderzoek

Op 1 september 2021 start het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Meer lezen