Openbaar onderzoek conciërgewoning Brenntag

Gepubliceerd op Maandag 07 november 2022

Dit openbaar onderzoek (overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo) heeft betrekking tot de conciërgewoning Brenntag, gelegen in de Nijverheidslaan 40 te Deerlijk. Betreft de percelen kadastraal bekend als volgt:

  • Deerlijk, 1ste afdeling, sectie B nr 962 F (bronperceel).
  • 963 W (verspreidingsperceel).

De bundel met betrekking tot het bodemsaneringsproject ligt, overeenkomstig artikel 16 van het bodemsaneringsdecreet, ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Deerlijk, gedurende een periode van 30 kalenderdagen die loopt van 10 november 2022 tot en met 10 december 2022 en dit tijdens de openingsuren. Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen met vermelding van het dossiernummer 93988 en de contactpersoon Kristien Van den Bossche aangetekend bezorgd worden aan:

  • Ovam - afdeling bodembeheer
  • Stationsstraat 110
  • 2800 Mechelen