Nieuws - meest bediscussieerd

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden.

Ten gevolge deze situatie zullen de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag 02.02.2017 zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Iedereen heeft wel zo’n plekje waar hij zich goed voelt. Een hoekje in je tuin of een knusse zetel in je woonkamer. Maar daar blijft het vast niet bij. Zonder er echt bij stil te staan, word je instant gelukkig op dat ene plekje in het park. Voel je je weer opgeladen na een wandeling tussen de velden, of kan je eindeloos genieten van dat ene vergezicht.

De gemeente voert nog tot en met 29 januari herstellingswerken uit aan het wegdek van de Oude Heerweg in Deerlijk tussen de Pladijsstraat en de Oudenaardse heerweg. De doortocht in de Oude heerweg zal onderbroken zijn tijdens de werken.

Met velen zijn ze, onze Deerlijkse vrijwilligers. Sommigen zetten zich elke dag opnieuw in, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die vele vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw vereniging. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.

Op zondag 18 februari begint het wielerseizoen in Deerlijk met het Clubkampioenschap. Deze wielerwedstrijd heeft een beperkte impact op het verkeer.

Eenenveertig kandidaten schreven zich in voor de Onroerenderfgoedprijs 2017. Heemkring Dorp en Toren diende voor Deerlijk 2 projecten in:

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat in de gemeente Deerlijk vanaf 1 januari 2019 uit 6 leden, de voorzitter niet meegerekend. Het aantal leden waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur. De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

In het weekend van 15 tot en met 18 april staan er asfalteringswerken gepland op het op- en afrittencomplex nr. 4 in Deerlijk van de E17 in de rijrichting Gent. De toplaag van de op- en afrit wordt vernieuwd. Om de duur van de hinder te beperken lopen de werken overdag en 's nachts. Vanaf 4 april beginnen er voorbereidende werken, maar die zullen nauwelijks hinder veroorzaken voor het wegverkeer.

12/06

Elk jaar, op De Clercqs sterfdag van 12 juni 1932, organiseren Ic Dien en het René De Clercqgenootschap, aan Renés graf aan de Sint-Columbakerk een plechtigheid. Opgelet: wegens wegens werken aan de kerk, is deze locatie onder voorbehoud.

Op dinsdag 12 juni om 19.00 uur houdt Renés kleinzoon Joost Vandommele de gelegenheidstoespraak in het thema van WO I, gevolgd door voordracht, samenzang en bloemenhulde.