Nieuws - meest bediscussieerd

Het woonwarenhuis IKEA laat een plan-MER opmaken voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het gebied Ter Biest in Wevelgem. Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. Je kan van 14 november 2016 tot en met 12 januari 2017 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

1 reacties
08/07

De gemeente Deerlijk neemt deel aan de campagne Schoon Boeren. Schoon Boeren toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor hun bodem, hun dieren, de teelt en hun producten en hierbij de uitdaging aangaan om duurzaam te werken. Zij combineren met succes de traditionele stiel met de nieuwste technologie. In Deerlijk neemt het bedrijf Argro De Gaai deel aan de actie. Dit varkensbedrijf in de Gaaistraat kweekt varkens met zorg en aandacht voor de omgeving en de buren.

1 reacties
12/02

Te koud, te nat, te veel wind? Komaan! Voor de 16e editie van Dikketruiendag, op dinsdag 12 februari, zetten we de fietsers op kop.

Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je komt monter en ontspannen aan op het werk of op school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je spaart flink wat centjes, en fietsen is gezond.

Op 'Werken met apps rond natuur’ gidst Kristof Waelkens, gedreven spreker en notoir natuurkenner, ons door verschillende toestellen, veelgebruikte termen en technische zaken over apps. Het grootste deel van de avond zal hij stilstaan bij apps die je op het terrein kan gebruiken, zoals apps om soorten te determineren of actief bezig te zijn (wandelen, fietsen ...). Eindigen doet hij met enkele apps die de beleving vastleggen (foto, timelapse, filmpjes) en hij leert je de kiosk gebruiken om natuurmagazines te lezen.

De droogte van de periode april, mei en juni 2017 werd erkend als landbouwramp. Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden, moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waar de getroffen teelten/percelen zich bevinden.

23/02

Kom meer te weten over de zelfoogstboerderij

Wil je vrijblijvend meer te weten komen over hoe je biogroenten kan oogsten op onze zelfoogstboerderij? Kom dan op zaterdag 23 februari naar de infovergadering om 10.00 uur in kinderboerderij Bokkeslot.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser in Deerlijk en Harelbeke geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. Daarom is het niet nodig om een milieueffectrapportage op te maken. Dat besliste het Vlaams Gewest.

Kijk het dossier in

Je kan het screeningsdossier en de beslissing inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren of op www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het nummer SCRPL16023.

Volgens de wetgeving moet je bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu. De te verwachten effecten staan in een screeningsnota, op basis waarvan het Vlaams Gewest beslist of er verder onderzoek nodig is, met name met een planMER.

Vanaf maart geven we de begraafplaats van Sint-Lodewijk een welverdiende opknapbeurt. Er komt onder meer een afscheidsruimte en we maken plaats voor nieuwe urnenkelders.

Waar crematie vroeger de uitzondering was, is dit vandaag de regel geworden. De traditionele begrafenis maakt meer en meer plaats voor de crematie. De herinrichting van de begraafplaats houdt hier rekening mee. Daarom plannen we nieuwe urnenkelders en -monumenten in over het volledige kerkhof tussen de bestaande graven.

De overheid voorziet 345.000 euro voor het aanleggen van nieuwe volkstuinen en het moderniseren van bestaande volkstuinparken. De gemeente Deerlijk diende een projectvoorstel in voor een nieuw volkstuincomplex langs de Tapuitstraat van ongeveer 4.000 m² groot. Voor dit project ontvangt de gemeente het maximale subsidiebedrag van 15.000 euro.