Lokaal energie- en klimaatpact

Gepubliceerd op Dinsdag 27 december 2022

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het 1ste klimaatneutraal continent worden. Er is maar 1 plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden en dat is lokaal. Enkel wij als lokaal bestuur zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen en het abstracte concreet te maken. 

Op vandaag engageren maar liefst 293 van de lokale besturen in Vlaanderen zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Onze gemeente is daar 1 van. We zetten in op 4 werven of thema’s. En aan elk thema koppelde de Vlaamse overheid een aantal concrete doelstellingen om tegen 2030 te realiseren.

Vergroening

  • 1 boom extra per Vlaming tegen 2030. We spreken over zo’n 6,6 miljoen extra bomen.

  • 1/2e meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming. Oftewel 3.300 kilometer.

  • 1 extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners. Dat zijn 6.600 perken van 10 m2.

Hernieuwbare energie

  • 50 collectief georganiseerde, energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden.
  • 1 coöperatief/participatief energieproject per 500 inwoners die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW zorgen.

(Deel)mobiliteit

  • Per 1.000 inwoners 1 toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem.
  • Per 100 inwoners 1 laadpunt, oftewel 66.000 nieuwe laadpunten tegen 2030.
  • 1 meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad per extra inwoner.

Droogteproblematiek

  • 1 m2 ontharding per inwoner.
  • 1 m3 extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater per inwoner.

Pact 2.0

In de zomer van 2022 werd van dit pact een 2.0 versie ontwikkeld. Daarin vinden we een bijkomende verscherping voor 6 van de eerder geformuleerde doelstellingen.

Concrete acties

Via onze traditionele communicatiekanalen houden we jullie alvast op de hoogte van concrete acties binnen dit pact.