Nieuws - meest recent

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) helpt de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen realiseren met een (verdere) daling van de stikstofdepositie in die zones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, starten we een procedure voor een plan-milieueffectrapportage. Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven en aangeven welke milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden, samen met de manier waarop dat het best kan gebeuren.

19/09

Sporters beleven meer. Ook in de Deerlijkse scholen.

Op woensdag 19 september heeft de 7de editie plaats van de actie 'Breng je sportclub naar school'. We roepen alle leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Ook dit jaar is er een fotowedstrijd gekoppeld aan de actie. Scholen die hun mooiste, creatiefste, leukste foto's van die dag opsturen, maken kans op 1 van de 25 sportieve prijzenpakketten.

Meer info

sportdienst, 056 77 73 19 of sport@deerlijk.be

01/09

September is de maand van de sportclub, een maand waarin sportclubs voor één of meerdere dagen hun deuren openen, zodat je hun sport kan leren kennen. Wie sport, beleeft immers meer. Daarom willen we zo veel mogelijk mensen laten sporten in september.

De meeste Deerlijkse clubs met een jeugdwerking nemen deel aan de maand van de sportclub. Als je bij hen langsgaat, zal je merken dat je welgekomen bent. De gegevens van de clubs kan je vinden op onze website of in de gloednieuwe Funwijzer die we begin september uitdelen in de Deerlijkse scholen.

29/09

Kijk, ik fiets! is een stappenplan om kinderen op een zeer snelle en efficiënte manier te leren fietsen op 2 wielen. We leren jonge kinderen vanaf 3,5 jaar fietsen zonder steunwieltjes in ongeveer 3 uur tijd, in een kleine groep met een volwassen begeleider. Die ervaren monitor zorgt voor leuke oefeningen, waarmee je jouw kind zelf kan leren fietsen. Na de sessie krijgt iedere deelnemer een aandenken en diploma!

Waar en wanneer?

Sporthal, zaterdag 29 september van 9.00 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 16.30 uur

15/10

Joggingplusclub Deerlijk organiseert voor de twaalfde keer Start to Run voor mannen en vrouwen boven de 55 jaar. Het doel is je conditie verbeteren door twee keer per week een uurtje te trainen. Wij volgen het schema van Sport.Vlaanderen, maar passen dat hier en daar wat aan de doelgroep aan. Start to Run duurt 30 weken. Door een geleidelijke opbouw slaagt bijna iedereen er in om 5 kilometer te lopen tegen eind april.

Wanneer?

Vanaf 15 oktober, elke maandag en woensdag van 8.45 tot 9.45 uur

Waar?

Sportterreinen Guido Gezellelaan

06/09

Alle lessenreeksen voor 50-plussers pikken de draad op na de zomer. Heb je zin om aan je conditie te werken in groep, kom dan zeker langs op één van volgende reeksen. De lessen vinden plaats van september tot aan de kerstvakantie. Nog niet overtuigd? Volg een gratis proefles!

Omnisport

Start donderdag 6 september om 17.30 uur in de sporthal

Elke les probeer je een andere sport. Gekende sporten als netbal, basket, badminton en tafeltennis komen aan bod, maar we spelen ook wel eens een partijtje kubb.

De maatregelen die in West-Vlaanderen gelden om de waterschaarste tegen te gaan, versoepelen licht. De periode waarop je niet mag sproeien werd met vier uren ingekort.

Alle maatregelen

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

De Vlaamse overheid startte de procedure op voor het opstellen van een plan milieueffectenrapportage (plan-MER) die watergevoelige openruimtegebieden aanduidt. Dit zijn gebieden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

De aanhoudende droogte veroorzaakt op verschillende plaatsen schade. Stel jij bij jouw ook landbouwschade vast? Geef het dan aan via onderstaand formulier. De gemeente bundelt alle binnenkomende meldingen, waarna de landbouwcommissie langskomt voor een eerste schadevaststelling. Bezorg ons als bijlage zeker ook de luchtfoto met vermelding van het perceelnummer uit de verzamelaanvraag en eventueel foto’s van de schade. Zo kunnen we jouw dossier vervolledigen.

In mei verstuurden de gemeente en het OCMW van Deerlijk een tevredenheidsenquête naar 1.400 willekeurig geselecteerde Deerlijkenaren. 1.400 inwoners konden hun mening geven over een aantal thema's, zoals hun woonomgeving, mobiliteit, dienstverlening, groen en welzijn. 47 % van de personen die een enquête ontvingen, antwoordde. Dat is veel voor zo’n onderzoek. We zijn onze inwoners zeer dankbaar voor hun vrijwillige medewerking.