Nieuws - meest recent

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) helpt de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen realiseren met een (verdere) daling van de stikstofdepositie in die zones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, starten we een procedure voor een plan-milieueffectrapportage. Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven en aangeven welke milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden, samen met de manier waarop dat het best kan gebeuren.

De maatregelen die in West-Vlaanderen gelden om de waterschaarste tegen te gaan, versoepelen licht. De periode waarop je niet mag sproeien werd met vier uren ingekort.

Alle maatregelen

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

De Vlaamse overheid startte de procedure op voor het opstellen van een plan milieueffectenrapportage (plan-MER) die watergevoelige openruimtegebieden aanduidt. Dit zijn gebieden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

De aanhoudende droogte veroorzaakt op verschillende plaatsen schade. Stel jij bij jouw ook landbouwschade vast? Geef het dan aan via onderstaand formulier. De gemeente bundelt alle binnenkomende meldingen, waarna de landbouwcommissie langskomt voor een eerste schadevaststelling. Bezorg ons als bijlage zeker ook de luchtfoto met vermelding van het perceelnummer uit de verzamelaanvraag en eventueel foto’s van de schade. Zo kunnen we jouw dossier vervolledigen.

Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik.  In een aantal steden en gemeenten die door De Watergroep, FARYS en AGSO Knokke-Heist bevoorraad worden, werd in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij de waakzaamheidsfase (code geel) ingesteld. Deerlijk is een van die gemeentes.

Tussen maandag 11 juni en vrijdag 15 juni organiseert POM West-Vlaanderen een nieuwe ophaalronde voor het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van West-Vlaamse bedrijven.

KGA zijn dingen zoals lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers enzovoort. Je kan jouw KGA aan een voordelige prijs laten ophalen en je ontvangt een attest.

08/07

De gemeente Deerlijk neemt deel aan de campagne Schoon Boeren. Schoon Boeren toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor hun bodem, hun dieren, de teelt en hun producten en hierbij de uitdaging aangaan om duurzaam te werken. Zij combineren met succes de traditionele stiel met de nieuwste technologie. In Deerlijk neemt het bedrijf Argro De Gaai deel aan de actie. Dit varkensbedrijf in de Gaaistraat kweekt varkens met zorg en aandacht voor de omgeving en de buren.

De Adviesraad Lokale Economie Deerlijk en de Raad voor Economische Dynamiek (RED) Anzegem nodigden Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege uit voor een toelichting rond de nieuwe omgevingsvergunning. Die vergunning vervangt sinds 1 januari de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning en binnenkort ook de socio-economische vergunning. Na de toelichting is er tijd om vragen te stellen. Om af te sluiten is een er netwerkmoment voorzien bij een glaasje.

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan dien je ze beide in één keer aan te vragen via het omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in, waarna er één openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing komt. De omgevingsvergunning zal later ook nog de socio-economische vergunning en de natuurvergunning integreren.

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.