Nieuws - meest recent

De realisatie van het Deerlijkse volkstuinpark Overakker is een feit. In 2015 werden voor dit project subsidies vrijgemaakt en kon het project van start gaan. Zelfs voor onze begeleidende ambtenaar, die toch een en ander gewend is, kostte het heel wat geduld om de nodige vergunningen te verkrijgen. Er kwam bovendien een archeologisch onderzoek aan te pas. Maar nu is het zover!

Vanaf maart geven we de begraafplaats van Sint-Lodewijk een welverdiende opknapbeurt. Er komt onder meer een afscheidsruimte en we maken plaats voor nieuwe urnenkelders.

Waar crematie vroeger de uitzondering was, is dit vandaag de regel geworden. De traditionele begrafenis maakt meer en meer plaats voor de crematie. De herinrichting van de begraafplaats houdt hier rekening mee. Daarom plannen we nieuwe urnenkelders en -monumenten in over het volledige kerkhof tussen de bestaande graven.

23/02

Kom meer te weten over de zelfoogstboerderij

Wil je vrijblijvend meer te weten komen over hoe je biogroenten kan oogsten op onze zelfoogstboerderij? Kom dan op zaterdag 23 februari naar de infovergadering om 10.00 uur in kinderboerderij Bokkeslot.

12/02

Te koud, te nat, te veel wind? Komaan! Voor de 16e editie van Dikketruiendag, op dinsdag 12 februari, zetten we de fietsers op kop.

Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je komt monter en ontspannen aan op het werk of op school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je spaart flink wat centjes, en fietsen is gezond.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007.

RUP Barakke

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Barakke werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2018. Het RUP heeft tot doel het bestaande BPA Vrijputstraat gedeeltelijk te wijzigen en op de site Barakke een bouwproject te realiseren, voornamelijk gericht op wonen, met aandacht voor de inrichting als poort naar het centrum. Een aantal aanpalende percelen worden meegenomen in functie van het verhogen van de flexibiliteit. Bij de voorlopige vaststelling keurde de raad ook een visie rond verdichting in het centrum goed.

24/11

Op zaterdag 24 november planten we naar jaarlijkse gewoonte een geboortebos aan. Daar kunnen de ouders van een kindje geboren tussen 1 september van vorig jaar en 31 augustus van dit jaar een geboorteboom planten.

Hoewel we de meeste ouders persoonlijk aanschrijven om deel te nemen aan de geboortebosactie, kunnen wij helaas niet alle ouders bereiken. Dat is meer bepaald het geval bij de ouders van sterrenkindjes. Ook jullie zijn van harte welkom, indien gewenst een half uurtje vroeger, zodat je in alle sereniteit je boom kan planten, dus vanaf 9.15 uur.

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) helpt de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen realiseren met een (verdere) daling van de stikstofdepositie in die zones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, starten we een procedure voor een plan-milieueffectrapportage. Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven en aangeven welke milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden, samen met de manier waarop dat het best kan gebeuren.

De maatregelen die in West-Vlaanderen gelden om de waterschaarste tegen te gaan, versoepelen licht. De periode waarop je niet mag sproeien werd met vier uren ingekort.

Alle maatregelen

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

De Vlaamse overheid startte de procedure op voor het opstellen van een plan milieueffectenrapportage (plan-MER) die watergevoelige openruimtegebieden aanduidt. Dit zijn gebieden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.