Investeer mee in zonnepanelen op de daken van jouw gemeente

Deerlijk engageerde zich samen met 12 steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen om hun CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030. Een van de maatregelen is om onze gebouwen met zonnepanelen te voorzien van energie en dus de CO2-uitstoot van ons patrimonium naar beneden te halen. Ook als inwoner kan je er mee van profiteren, door mee te investeren in dit project via een burgercoöperatie.

In een burgercoöperatie voor energie investeren je als inwoner mee in onze zonnepanelen. Daarna kan je als aandeelhouder een dividend ontvangen op jouw inbreng en bepaal je mee hoe de coöperatie werkt.

Drie keer winst

We werken niet zomaar op deze manier. Dit project levert immers drie keer winst op:

  • winst voor de planeet: Deerlijk bespaart 40 ton CO2-uitstoot per jaar
  • winst voor de Deerlijk: goedkopere en lokaal opgewekte elektriciteit
  • winst voor de inwoners: iedereen kan mee investeren, sociaal en lokaal ondernemerschap steunen én waardevol participeren met uitzicht op een mooie opbrengst

Infomoment en kapitaalsoproep

Als je benieuwd bent naar dit project of je interesse hebt om mee te investeren, dan mag je ons infosessie op 7 november om 19.30 uur in OC d’Iefte niet missen. Je maakt er uitgebreid kennis met het project, hoort er op welke daken er zonnepanelen komen en hoe je als burger financieel mee kan participeren.