Huis van het Kind Deerlijk

Waar staat Huis van het Kind Deerlijk voor?

Huis van het Kind Deerlijk is een netwerk van verschillende partners (en dus geen fysiek huis) die werken rond preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting.

Met onze samenwerking willen wij onze krachten bundelen en samen bouwen aan de kansen voor een optimale ontplooiing van elk kind en elke jongere binnen onze gemeente. 
We richten ons daarbij naar de kinderen en jongeren zelf, maar ook naar hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

Waar willen we als Huis van het Kind naartoe?

Huis van het Kind Deerlijk wil door de bundeling op één centrale website instaan voor een digitaal huis waar iedereen die vragen heeft over volgende aspecten terecht kan:

  • Alle correcte informatie over acties in Deerlijk, nieuws uit Deerlijk en de thema’s gezondheid, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie.
  • Relevante informatie van alle partners die in Deerlijk werkzaam zijn rond preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociale cohesie en gezondheid voor kinderen.

Meer informatie?

Aangemaakt op:18/01/2019