Herdenking Alfons Verschuere

10/09>15/09

Tijdens de Eerste Wereldoorlog begonnen Alfons Verschuere en Kamiel De Pauw met spionageactiviteiten. Kamiel was stationsbediende in Deerlijk en was gehuwd met de schoonzus van Alfons. Als stationsbediende was Kamiel de geschikte persoon voor de bespionering van Duitse troepentransporten. Kamiel en Alfons brachten hun berichten twee tot drie keer per week naar Gent. Ze deden dit te voet, te paard, met de fiets of per trein. De inlichtingen werden op dunne papiertjes geschreven die in een capsule gestopt werden. De mannen verborgen de capsule onder hun tong. In geval van nood konden ze deze gemakkelijk inslikken. De capsules werden naar de grens met het neutrale Nederland gebracht en overhandigd aan ‘passeurs’ die de boodschappen over de grens brachten. Het spionagenetwerk werd uiteindelijk opgerold. Op 30 maart 1917 werd Alfons opgepakt door de Duitsers. Op 15 september 1917 werd hij gefusilleerd in het Oord der Gefusilleerden of de terechtstellingsplaats van ‘de voor den kop geschotenen’ aan de Offerlaan in Gent. Hij weigerde de blinddoek. Hij heeft meer dan twee maanden op zijn dood gewacht. Zijn afscheidsbrief aan zijn zoon Karel, toen 9 jaar, klinkt als volgt:

Mijn zeer lief Karelke,

Mijn laatste uur is geslagen. Mijnen genadevraag is verworpen. Morgen vroeg moet ik sterven.

Maar ik sterf vol moed en betrouwen. Ik heb geen laffe daad begaan en daarom moet gij u over mij niet schamen. Ik zeg u dus vaarwel en tot in der eeuwigheid.

Mijn zeer lief manneke, wees altijd braaf en neerstig. Bid veel voor uwen vader en voor uwe moeder. Denk veel aan hen en de Heer zal u helpen en bijstaan.

Ik zegen u dus met al de gaven en genaden hieraan verbonden en stuur u eenen laatsten vaarwel.

Uw gansch verkleefde vader.

Zijn lichaam werd overgebracht van Gent naar Deerlijk. Hij werd op 7 september 1919 met grote luister begraven in Deerlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op 10 september, oftewel Open Monumentendag, zal er aan de schuilkelder uit WO II, een woordje uitleg worden gegeven over deze Deerlijkse oorlogsheld, een informatieve flyer worden uitgedeeld en verwezen worden naar zijn graf op het kerkhof.

 

Aangemaakt op:29/08/2017

Reactie toevoegen