Help het beleid van de gemeente vorm geven als lid van een gemeentelijke adviesraad

Een van de interessantste manieren waarop je als burger op een constructieve manier het gemeentelijk beleid vorm kan helpen geven, is via een adviesraad. De adviesraden adviseren het gemeentebestuur over verschillende thema’s. Als je een verregaande interesse of kennis hebt over een van die thema’s, dan ben jij mogelijk de persoon die wij zoeken.

Jeugdraad

Ben je tussen de 16 en 30 jaar jong en heb je zin om na te denken over het Deerlijks jeugdbeleid? Dan is de jeugdraad zeker iets voor jou. De jeugdraad komt elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur samen in het gemeentehuis. Daar praten en discussiëren we over allerlei zaken die voor de jeugd in Deerlijk belangrijk zijn en schrijven we adviezen voor het gemeentebestuur. Ook de mening van de jeugd in Deerlijk telt en de jeugdraad geeft daar graag gehoor aan.
Meer info via jeugd@deerlijk.be.

Sportraad

Woon je in Deerlijk en vertegenwoordig je geen sportvereniging of -organisatie, maar wil je vanuit je sportieve expertise en bekwaamheid positief bijdragen aan de werking van het Deerlijks sportbeleid? Als sportdeskundige ben je welkom.
Meer info via sport@deerlijk.be.

Cultuurraad

Zin en interesse in muziek, woord, dans, theater, beeld, film, programmatie van voorstellingen, vorming, bib, erfgoed? Of zit je met een zot, creatief idee? Dan zoeken we jou! Met een enthousiaste groep denkers en doeners willen we kunst en cultuur in Deerlijk verder doen groeien.
Meer info via cultuur@deerlijk.be.

Seniorenraad

De seniorenraad brengt de seniorenverenigingen samen en behartigt de belangen van alle Deerlijkse senioren. Ben je 55-plusser met een brede kijk op Deerlijk en wil je meedenken rond thema’s die senioren nauw aan het hart liggen? Eén adres, de seniorenraad.
Meer info via welzijn@deerlijk.be.

Welzijnsraad

Het welzijn van de Deerlijkse burgers en gezinnen is van ontegensprekelijk belang. Daarom wil de welzijnsraad meedenken en advies geven over alle aspecten van gezinsbeleid en welzijnszorg. Maar we informeren en sensibiliseren de Deerlijkse bevolking ook over heel wat gezondheidsthema’s.
Meer info via welzijn@deerlijk.be.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Ervaring met kinderopvang (organisatie, opvanginitiatief, vrijetijdsinitiatief, gebruiker van opvang …) en bereid om enkele avonden per jaar mee te denken over en werken rond kinderopvang? Dan ontvangt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) je met open armen!
Meer info via welzijn@deerlijk.be.

Mobiliteitscommissie

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn thema’s die heel wat mensen beroeren. In de mobiliteitscommissie willen we belangrijke stakeholders zoals burgers, jeugd, handelaars en enkele experts samenbrengen om na te denken rond oplossingen die de verkeersveiligheid verbeteren en het verkeer in Deerlijk in goede banen leiden. Sta je ook te springen om Deerlijk te veranderen in een verkeersveilige gemeente met een doordachte mobiliteitsvisie? Stel je dan kandidaat. De mobiliteitscommissie komt een viertal keer per jaar samen.
Meer info via info@deerlijk.be.

Milieuraad

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen in Deerlijk die geregeld samenkomen om het milieu- en natuurbeleid te bespreken. Het is een adviesraad die het gemeentebestuur ondersteunt op vlak van milieuhinder en -verontreiniging, natuurbehoud, duurzaamheid, klimaat en ons leefmilieu. Met de nieuwe milieuraad willen we inzitten op een doelgerichte aanpak van actuele thema’s. Wil je als onafhankelijke en geïnteresseerde burger meewerken aan de doelstellingen van het gemeentelijk milieubeleid, bezorg ons dan je kandidatuur.
Meer info via milieu@deerlijk.be.

Adviesraad economie Deerlijk

De adviesraad economie Deerlijk buigt zich over zaken die de lokale economie en bedrijvigheid aanbelangen. Ben je bereid enkele avonden per jaar tijd vrij te maken om te werken rond het activeren en stimuleren van lokale economie en bedrijvigheid, bezorg ons dan jouw kandidatuur.
Meer info via economie@deerlijk.be.

Communicatieraad

We zoeken creatieve denkers die de gemeentelijke communicatie met frisse ideeën naar ongekende hoogten willen stuwen. Als je out of the box denkt, ons graag trakteert op een welbespraakte mening en enkele keren per jaar met ons wil brainstormen over onze communicatie, dan horen we dat graag.
Meer info via communicatie@deerlijk.be.

Een adviesraad zegt jou iets?

Stel je kandidaat via de in dit artikel vermeldde e-mailadressen, de betrokken gemeentediensten of per brief aan gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.
Je kandidatuur indienen kan tot 22 april.

Aangemaakt op:29/03/2019