Goddelijke Huisraad nu online

Via www.erfgoedinzicht.be kan je nu de erfgoeddatabank raadplegen. Daarin vind je ook een Deerlijkse collectie erfgoed. De erfgoeddatabank is het resultaat van het pilootproject Goddelijke Huisraad. Daarmee bracht Erfgoed zuidwest, in samenwerking met de kerkbesturen en vrijwilligers, het religieus erfgoed van de parochiekerken in de regio in kaart. Een van de vijf geselecteerde kerken is de Sint-Columbakerk.

Sinds begin dit jaar heeft een team van 13 vrijwilligers van de Kerkfabriek Deerlijk en Heemkring Dorp en Toren vzw regelmatig de schouders gezet onder het project, waarbij meegeholpen werd aan de erfgoedinventaris van de Deerlijkse Sint-Columbakerk. Na heel wat sessies en maar liefst 303 registratie-uren was alles genummerd, opgemeten, gefotografeerd en verwerkt in de computer. Het gaat hier om maar liefst 625 erfgoedobjecten en 1100 foto’s met beschrijvingen. ‘Deze inventarisatie maakt het mogelijk de erfgoedschatten online zichtbaar te maken voor iedereen,’ aldus Ineke Bruynooghe, projectmedewerker van Erfgoed zuidwest.

Waar vind je de Deerlijkse collectie?

Ga op www.erfgoedinzicht naar ‘Collecties’, ‘Organisatie’, en dan ‘PWV.1011 - Deerlijk, Kerkbestuur Sint-Columba’. Ook onder ‘Heemkring Dorp en Toren’ vind je de Deerlijkse collectie.

Meer info

 

Aangemaakt op:18/07/2017

Reactie toevoegen