Gemeente draagt steentje bij met relanceplan

Gepubliceerd op Vrijdag 10 juli 2020
relanceplan - bijschrift

Het gemeentebestuur van Deerlijk beseft dat de coronacrisis hard aankwam bij heel wat inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarom werkten we met een gemotiveerde werkgroep over de partijgrenzen heen een relanceplan uit.

Het relanceplan is gebaseerd op de tot op heden gekende gevolgen van de coronacrisis. Het houdt ook rekening met de op dit moment gekende steunmaatregelen van hogere overheden. Onze concrete acties rusten op 3 pijlers: welzijn in de brede zin van het woord, ondersteuning van de lokale economie en ondersteuning van de verenigingen.

Deerlijkbon en horecabon

Onze meest zichtbare actie is de tijdelijk korting op een Deerlijk- en horecabon. Je zal van 15 augustus tot en met 30 september een Deerlijkbon en een horecabon kunnen kopen met een korting van 20 %. Die bon zal je op onze website kunnen bestellen. Je krijgt tijd tot eind oktober om jouw aangekochte bon in te ruilen.

Hoe werkt die korting?

De Deerlijkbon heeft een maximum waarde van 100 euro, waar je dus 80 euro zal voor betalen. Bij de horecabon bedraagt de waarde maximum 50 euro en betaal je 40 euro.

Waarom geven we korting?

We slaan er 2 vliegen mee in 1 klap. Op deze manier geven we een boost aan onze lokale economie en belonen we je met een stukje extra koopkracht als je lokaal koopt. De komende weken mag je meer nieuws verwachten over deze actie.

Financiële steun voor verenigingen

Onze verenigingen steken we een hart onder de riem door hun werkings- en basissubsidie en de nominatieve toelage voor Deerlijkse verenigingen eenmalig te verhogen met 30 procent. Alle verenigingen behouden de bestaande subsidies, ook al konden ze door de coronamaatregelen minder activiteiten organiseren. De gemeente legde verder een reservefonds aan voor verenigingen die door de coronacrisis ernstig in de problemen komen. We zullen tijdelijk ook niets aanrekenen voor onder meer onze uitleenmaterialen of foorkasten, zodat verenigingen en feestcomités hun kosten kunnen beperken.

Aandacht voor kwestbare gezinnen en personen

We vergeten onze kwetsbare inwoners niet. Met Tik Tok Taal, Deerlijk willen we de leerachterstand beperken van leerlingen uit de Deerlijkse scholen. We zullen het project Zorgzaam Deerlijk ook uitbreiden door nieuwe projecten uit te werken rond geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zullen we de premie armoedebestrijding tijdelijk verhogen.

Gratis hulp

Het hoeft niet allemaal geld te kosten. Bij de lokale horeca zullen we bijvoorbeeld hun vraag om terrassen op openbare ruimtes uit te breiden ondersteunen waar dat mogelijk is.

Hoe zullen we dat betalen?

Om onze plannen uit te voeren, moeten we ons budget niet aanpassen. Bovendien kunnen we veel maatregelen financieren door middelen die we kregen van hogere overheden.

Is dat alles?

Neen, uiteraard niet. Er staan nog meer acties op stapel. We willen onder meer veilige speelruimtes aanbieden voor jeugdbewegingen en op zomerkampen, we zullen het aanbod van vzw 't Netje uitbreiden, rusten onze buurthuizen uit met nieuwe apparatuur en zetten in op communicatie rond de verschillende maatregelen. Je hoort dus nog van ons.